10 steg till turneringsframgångar

Chris Moorman är Storbritanniens bästa nätturneringsspelare. Nu visar han dig hur man bär sig åt.

Chris ”Moorman1” Moorman är för närvarande Storbritanniens högst rankade nätturneringsspelare enligt PocketFives.com och bland de tio bästa i världen. 22-åringen från Essex, som har en examen i ekonomi, lärde sig att spela tillsammans med en vän då han pluggade på universitetet och sedan dess har vägen varit utstakad. Efter att ha avslutat sina kurser har han blivit onlineproffs och vunnit över $1 miljon på nätet. Han planerar nu att börja spela liveturneringar under 2008, och är säker på att han kan replikera sina framgångar från nätet inom en inte allt för avlägsen framtid.

1. Tidiga åtgärder

Under turneringens tidiga skede ska du identifiera de svaga spelarna vid ditt bord och försöka spela mot dem i ett par potter. När det gäller ditt urval av starthänder är det bäst att undvika att syna höjningar med händer som lätt blir dominerade, som A-J, K-Q och K-Q, eftersom dessa kan försätta dig i djupa problem. Låga par och sekvenskort i färg är emellertid händer med stor potential i ett tidigt skede, eftersom det är mycket enklare att veta vad du står i händerna. Om du träffar en triss med ett lågt par vet du att du 95 % av gångerna har den bästa handen. Och när du vet det är det bara att börja bygga upp din pott på bästa möjliga vis.

2. Spela tight

Innan antarna kommer i spel finns det ingen anledning att spela för många händer. Det är antagligen bäst att lägga händer som K-Q och A-J i olika färger i tidig position. Du kan fortfarande spela händer som ♠6-♠7 för att variera ditt spel, men var försiktig när du väljer att spela spekulativa händer. Denna faktor beror emellertid till stor del på din stackstorlek – med fler marker har du råd att vara lite mer kreativ.

3. Satsa inte utan triss

Stackstorleken är en av de viktigaste aspekterna i en flerbordsturnering. Många mellanstackade spelare brukar exempelvis övervärdera hålpar. De flesta onlineturneringar är inte djupstackade, så om inte både den ursprunglige höjaren och du själv har stora stackar kan du förmodligen inte spela par i Sjuor på ett vinstgivande sätt mot en höjning. När man spelar låga par är det många som inte inser att man måste träffa en triss, ha den bästa handen (det vill säga inte vara uppe mot stegar eller färger) och att motståndaren dessutom måste ha en hand som han är villig att gå hela vägen med, för att man ska få fullt betalt för sina implicerade odds. Detta är anledningen till att låga par fungerar mycket bättre i en turnerings tidiga skede då chansen är större att potterna är flervägspotter; träffar du din triss är det troligt att även någon annan har träffat en hand.

4. Höj höjaren

Det är ett välkänt faktum att de bästa turneringsspelarna attackerar både finalbordsbubblan och ITM-bubblan. Bubbelspelet online är inte längre i närheten av att vara lika vinstgivande som det en gång var, med tanke på hur superaggressivt onlinespelet är nu för tiden. Trots detta finns det fortfarande strategier du kan tillämpa för att dra nytta av den annalkande bubblan (i synnerhet i mindre turneringar). Ett bra sätt att attackera bubblan är att kontrahöja spelare som också höjer med ett brett urval av händer, eller att syna i position och gå till attack efter floppen (detta fungerar särskilt bra om du har en stor stack).

5. Uppe med tuppen

När du bestämmer dig för hur löst eller tight du ska spela vid ett visst bord är det ett välkänt faktum att du ska spela tvärtemot vad ditt bord gör – du bör alltså spela tight på ett löst bord och löst på ett tight bord. Emellertid bör andra viktiga faktorer, som exempelvis i vilken utsträckning höjningar från tidig position respekteras, också tas med i beräkningen. Om du upptäcker att dina höjningar från tidig position respekteras av bordet kan du höja i vetskapen att du de flesta gånger antingen kommer att kunna ta hem mörkarna utan mothugg, eller att du bara kommer att synas av en enda motståndare och kan ta hem potten efter floppen. I situationer som dessa kan du spela mycket lösare än vad du brukar från tidig position. Denna strategi kommer bara att fungera om du spelar bra efter floppen, eftersom du kommer att spela många floppar om du blir synad ofta. Den bör också bara tillämpas då det inte finns några shortstackade spelare vid bordet, eftersom du kommer att få odds på att syna deras all-ins med nästan vilka två kort som helst.

6. Spelet efter floppen

Spelet efter floppen är viktigt i flerbordsturneringar, även om det inte är lika viktigt som i djupstackade kontantspel. Försök att utvärdera flopparna och sätta din motståndare på ett handurval. Utifrån denna information kan du börja tänka på hur pass troligt det är att han eller hon har träffat floppen, spelar ett drag, och så vidare. På så vis kan du avgöra hur effektiv en fortsättningssatsning kommer att vara. Notera också huruvida dina motståndare spelar sina drag långsamt eller snabbt. Det är information som hjälper dig att representera en hand på en flopp med dragmöjligheter då din motståndare bara har synat din satsning på floppen, eftersom du redan vet om han spelar sina drag aggressivt eller vice versa. Om du vet att han spelar sina drag försiktigt kan du köpa ut honom ur potten genom att attackera igen om turnen är blank.

7. Älska din granne

De viktigaste personerna vid ditt bord är de som sitter omedelbart till vänster och höger om dig. Detta beror på att du under varje runda förmodligen kommer att utkämpa bataljer från mörkarna och de sena positionerna med dessa spelare. Om du har bra läsningar på dessa motståndare kan du verkligen börja plocka upp marker. Om du exempelvis sitter till vänster om någon som gillar att öppningshöja från sen position, men inte kontrahöjer all-in såvida han inte har en premiumhand, kan du kontrahöja honom utan att ha en hand och ta hem hyfsat stora potter en övervägande stor andel av gångerna. Om spelarna till vänster om dig däremot bara har stackar på runt 20 stora mörkar kvar (den idealiska storleken för kontrastölder) och dessutom är aggressiva spelare, kan du spara många marker på att inte öppna med ett brett handurval från sen position.

8. Sätt press

En vanligt förekommande egenskap hos många onlinespelare är deras förmåga att tvinga sina motståndare att begå stora misstag. För att kunna göra det måste du sätta dina motståndare under konstant press. Ett sätt att göra detta på är att vinna massvis med mindre potter från dem utan att ha någonting på hand. Ett bra exempel på detta är att höja deras satsningar med rena bluffar på floppar utan drag, exempelvis A-8-2 i olika färger. Det verkliga tricket ligger i att veta när de har fått nog och i detta läge plocka upp en hand och få den att hålla… Det är något som inte går att lära sig!

9. Byt växel

Om det på finalbordet finns en spelare som har en mycket mindre stack än resten, kan du verkligen sätta press på dina motståndare. Detta beror på att alla kommer att vara angelägna om att flyttas upp en plats i pengarna och därför hellre väntar på att den shortstackade spelaren ska slås ut, än att spela tillbaka mot dig utan något på hand. När den shortstackade spelaren väl har slagits ut kommer de andra spelarna bli mer villiga att gambla igen; som ett resultat av detta ska du byta växel och ”sakta ner”, eftersom din image kommer att vara lös i det här läget. De bästa turneringsspelarna byter växlar fram och tillbaka utan några svårigheter.

10. Spela för att vinna

Försök att inte titta på utbetalningarna för turneringen du spelar i eftersom dessa kan grumla ditt omdöme och din förmåga att fatta beslut. Spela alltid för att vinna och följ din magkänsla. Ibland kommer du att se dum ut, men om du aldrig gör dig skyldig till några dundertabbar betyder det att du inte spelar ut tillräckligt mycket – och att andra spelare tycker att du är enkel och förutsägbar att spela mot. Om dina motståndare känner till att du är kapabel till vad som helst kommer du att bli en knepigare spelare att möta. De flesta spelare är dåliga på att anpassa sig då de möter en bra aggressiv motståndare och kommer antingen att bli överkörda medan de väntar på sitt par i Ess eller duka under då de trycker in sina marker rakt in i motståndarens monsterhand.