24hPoker genomgår omstrukturering

24hPoker kommer att renodla verksamheten i ett leverantörsbolag och ett operatörsbolag. Operatörsdelen 24hPoker.com har också tecknat avtal om att gå ihop med och driva sajterna Martinspoker.com och Staffpoker.com.

Samarbetet med olönsamma partners kommer att avslutas och prismodellen stöps om för att få fart på intäkterna, säger Åström.

Unibets bortfall ur nätverket slår fortfarande hårt mot företagets royaltyintäkter.
24hNetworks aktiva spelarantal minskade från i fjols 108000 till runt 60,000 det andra kvartalet i år.