Badugi – en annan form av poker

Har du också börjat tröttna på Texas holdem och skulle vilja prova något helt annat? Badugi skiljer sig på flera sätt från de flesta andra former av poker.

Har du också börjat tröttna på Texas holdem och skulle vilja prova något helt annat? Badugi skiljer sig på flera sätt från de flesta andra former av poker. Men har vissa likheter med triple-draw och vissa lågspelsvarianter. De största skillnaderna mellan Badugi och andra pokervarianter är sättet händerna rankas och att en hand bara består av fyra kort. Badugi är en form av mörkpoker där varje spelare får fyra kort. Sedan följer tre byten, med en satsningsrunda mellan varje. Spelaren som i slutändan kan visa upp den bästa badugihanden tar hem potten (om inte alla spelare lagt sig innan).

Rankning av händer
Händerna rankas, som sagt, helt annorlunda i badugi än andra pokervarianter. Målet är att få ihop en fyrkorts-badugihand. För att alla fyra kort ska räknas får handen varken innehålla några kort i samma färg eller några par. Badugi är ett lågspel där ess räknas som låga. Den bästa möjliga handen i badugi är A 2 3 4 i olika färg. En hand som 2 4 5 5 räknas som en trekortshand (2 4 5). Alla fyrkorts-badugihänder (oftast enbart kallade badugi) slår alla trekortshänder osv. Om två spelare har en hand med samma antal kort, vinner den som har lägsta handen. Om det högsta kortet är detsamma, tittar man på nästa osv. Om händerna är identiska (färger räknas inte) delas potten.

De tio bästa badugihänderna (alla kort i olika färg):
1. A 2 3 4
2. A 2 3 5
3. A 2 4 5
4. A 3 4 5
5. 2 3 4 5
6. A 2 3 6
7. A 2 4 6
8. A 3 4 6
9. 2 3 4 6
10. A 2 5 6

Att spela en hand
Låt oss ta en närmare titt på hur man spelar en hand. Som i Texas holdem används vanligtvis en liten och en stor mörk, men man kan också spela med en ante. Varje spelare får fyra kort som bara spelaren själv får se. När korten har delats ut är det dags för första satsningsrundan. Spelaren som sitter efter stora mörken (eller knappen om en ante används) börjar agera och sedan fortsätter spelet medsols. En spelare kan som vanligt välja mellan att syna, höja eller lägga sig och satsningsrundan slutar när alla spelare som är kvar i potten har lagt in lika mycket pengar. Sedan är det dags för första bytet. Spelaren närmast till vänstern om dealern (som fortfarande är kvar) byter först. Han kan slänga upp till fyra kort och får nya ur leken. Varje spelare ska ha fått sina nya kort innan den som är näst på tur behöver deklarera hur många han ska byta. Bytet följs av en andra satsningsrunda, där första spelaren kan välja att checka, beta (eller lägga sig). Satsningen fortsätter sen på samma sätt som föregående runda och följs av ett nytt byte. Därefter följer en ny satsningsrunda och ett sista byte. När alla har bytt kommer sista satsningsrundan och om två eller flera spelare är kvar i potten när rundan avslutas visas korten. Spelaren som gjort sista satsningen visar sina kort först och de kvarvarande spelarna visar sedan sina händer medsols. Spelaren med den bästa badugi-handen vinner potten (och om flera har samma vinnande hand delas den). I samarbete med