Bestpoker.com börsnoteras

De båda bolagen har skrivit ett avsiktsavtal där Netgames köper samtliga aktier i Cypernbaserade Bestpoker för 15 miljoner pund. Betalning sker med nyemitterade aktier i Netgames, vilka är noterade på den oberoende handelsplatsen Plus, vilken kan liknas med svenska Aktietorget, skriver Dagens Industri.
Bestpokers vd Henrik Persson blir nu vd för moderbolaget Netgames. I styrelsen kommer även Claes Magnuson, Ivan Fialdini and Marko ”Markoolio” Lehtosalo träda in.