Betsson öppnar spelbutiken igen

Ännu är den rättsliga prövningen långt ifrån klar. Besked om ett eventuellt prövningstillstånd i Regeringsrätten kommer troligtvis i februari.  Då avgörs om målet kommer upp till prövning i förvaltningsdomstolarnas högsta instans. Behovet av en klargörande dom från Regeringsrätten är stort.  – säger Pontus Lindwall, vd på Betsson. Betsson har hela tiden hävdat att EG-rätten gör det möjligt att driva spelbutik i Sverige. – , säger Pontus Lindwall.    Butiken är en strategisk satsning från Betssons sida som kompletterar Betssons erbjudande på nätet genom att skapa större valfrihet för spelare.   – , avslutar Pontus Lindwall.