Betsson satsar på forskningen

Tanken är att ökad kunskap skall bidra till en utveckling av bättre redskap med målsättningen att kunna förebygga problemspel i större utsträckning. Samtidigt skall riskgrupper kunna identifieras tidigare. Betsson utlyser därför årligen två stipendier á 15 000 kronor styck inom området för spelberoendeforskning. Höstens uppsatsvinnare är Marcus Lindskog, Psykologiska Institutionen i Uppsala, med sin C-uppsats ”Att Spela på konjunktioner” – En studie av hur feedback påverkar konjunktionsfel. Uppsatsen belyser människors förmåga att korrekt uppskatta vinstchanser. Andra tidigare studier har redan visat att människor ofta upplever chansen att vinna som större i sammansatta spel, typ flera fotbollsmatcher med olika kombinationer än att spela på enskilda matcher.
Marcus Lindskog har i sin studie gjort praktiska experiment för att undersöka om dessa tankefel kan påverkas genom feedback? Om människor kan lära sig att korrekt bedöma sannolikheten för vinst i enkla respektive sammansatta spel? Denna studie belyser att trots ökad kunskap och möjlighet att träna på att bedöma vinstchanser samt feedback så verkar det vara mycket svårt för spelare att rätt kunna uppskatta vinstchanser. Studien visar även att spelare har mycket svårt att korrigera bedömningar av vinstchanserna även om de får feedback på utfallet av spelen. Detta är något som kan ha intressanta konsekvenser för behandling av människor med spelmissbruk. 
Juryn har bestått av Ove Svensson, Sociolog, Högskolan i Halmstad, Magnus Björk, behandlare, författare och föreläsare om spelfrågor och Pontus Lindwall, Koncernchef Betsson. Deras motivering lyder enligt följande: En ambitiös uppsats som genom en experimentell studie belyser ett viktigt område för förståelsen av spelandet och som är av hög kvalité vad avser syfte, tillvägagångssätt, behandlig av data och slutsats.
Betsson välkomnar ansökningar till nästa stipendium som kommer att delas ut den 15 april 2010.