Boss Media berättar

Det var efter ett regelbrott mot nätverkets rakebackpolicy som den nystartade pokerklienten ”PokerTrillion” blev utvisade och framför allt avvisade från nätverket. Sedan dess har de försökt skada nätverket genom att vid ett flertal tillfällen försökt att sprida elaka rykten. Poker Trillion menar att spelarnas pengar på de olika klienterna som ingår i Boss Medias nätverk kommer frysa inne och att man som spelare borde vara orolig över sina tillgångar i nätverket.
Poker Trillion menar att de har lagt in en stämningsansökan där de vill frysa Boss Medias samtliga tillgångar, en s.k. ”garnishee order” och de har även gått ut med en pressrelease där de påstår att tillgångarna redan frysts pga tvisten.
På Boss Media tilbakavisar man alla rykten. Man försäkrar att klientmedlen är helt säkra och under överinseende av Malta Lotteries and Gaming Authoritys och ingen domstol kan beslagta dessa pengar. Boss Media menar att Poker Trillions senaste kommentar bara är ett våghalsigt försök att stödja en rättslig åtgärd helt utan grund som drogs igång som vedergällning efter att ha blivit avvisade från nätverket.