Boss Media + Cryptologic = Sant

Boss Media AB och CryptoLogic Inc. har gått samman i en femårig strategisk allians inom poker, där CryptoLogic kommer att flytta utvalda licenstagare till Boss Medias International Poker Network (IPN). Några av dem är: InterPoker och Parbet Poker.
Boss Media kommer tillsammans med St Minver att förse CryptoLogics kunder med ett full administrerad pokerlösning på IPN. Spelmjukvaran kommer att baseras på Boss Medias plattform och initialt integreras med CryptoLogics back office. CryptoLogic kommer gemensamt med Boss Media att hänvisa nya kunder till IPN.