Cash is King 2010-08-24

Kul att få skriva att veckans största high stakes-vinnare är svensk! Den alltid så säkra och rutinerade limitspecialisten – ”DIN_FRU” svarar för en nettovinst på $395 000 under den senaste sjudagarsperioden. DIN_FRU har, under veckan, spelat ca 4 000 händer, utspritt på 100 sessioner. Med de sifforna är han alltså veckans nummer 1.
Annars har det varit ganska lugnt på de högsta kontantspels-borden – inga värre rubriker. De båda finnländarna Patrik Antonius och Ziigmund har gått bra, och de slutar veckan i det gröna fältet.
På minuslistan hittar vi många tunga namn, bland andra ”Durrrr”, Gus Hansen och Urindanger. Men det som är mest förvånande, och något som vi inte är vana att se, så är det att veckans största förlorare är Phil Ivey. Världens bästa spelare (i alla fall i många ögon) har sprungit riktigt dåligt. På sina 3 000 händer har han backat nästan $1 000 000.
Veckans vinnare

Veckans förloare