Clonie Gowen stämmer Full Tilt på 40 miljoner dollar

En 20-sidig bilaga har lämnats in till ”Nevada District Court”. Gowens stämning handlar om att hon anser att Full Tilt både har brutit mot skrivna kontrakt och muntliga avtal samt gjort sig skyldiga till bedrägeri bland annat. Gowen vill ha 40 miljoner dollar i skadestånd.
Anledningen till stämningen är att Gowen nu helt plötsligt fått veta att ”Tiltware” som är företaget bakom Full Tilt, inte längre är intresserade av något samarbete med Gowen, trots de tidigare muntliga avtalen som framför allt skedde under 2004. Gowen får veta att hon ska inte längre tillhöra Team Full Tilt eller finnas i deras reklam eller på hemsidan.
Full Tilt anser att det inte finns några grunder för stämningen och de är säkra på att fallet kommer bli nerlagt. Stämningen lämnades in i fredags, det är alldeles färskt alltså – vi lär få anledning att återkomma i ärendet!