En RIKTIG undersökning

Samarbetet med studien påbörjades redan under 2005 och har fokuserat på utvecklingen kring ansvarfullt spelande.
Tydliga resultat som framkommer ur undersökningen visar bl.a:
1) Myten om att online-spelande är mer beroendeframkallande än andra former av spelande har empiriskt motbevisats. Online-spelande har inte större potential att utveckla spelberoende än annat spelande.
2) Att information och satsningar inom ansvarsfullt spelande ger resultat
Denna forskning som analyserat pokerspelares faktiska beteende under två år är den hittills grundligaste undersökning inom området.
”I undersökningen finner vi fakta som stödjer tidigare forskning som säger att de flesta som spelar online är rationella spelare. Det innebär att spelarnas satsningar och tid vid pokerbordet baserades på resultaten. När den procentuella förlusten ökar, minskar spelarnas insatser och speltid”, berättar Howard Shaffer, professor vid Harvard Medical School.
– Genomsnittåldern på spelarna i undersökningen var 27,9 år och 95% var män. Den typiske pokerspelaren spelade aktivt under 6,5 månader och deltog i ett spel var tredje dag. Den genomsnittliga insatsen var 13 euro per spel med en spelavgift på 1,80 euro.
– De mest aktiva spelarna, som innefattar 5% av undersökningsgruppen, var aktiva i genomsnitt 18,5 månader och deltog i tio spel per vecka.
– Denna grupp av storskaliga spelare förlorade procentuellt mindre pengar än genomsnittet vilket tyder på att kunskap har större betydelse för resultatet än slumpmässigt spelande.
– Även de storskaliga spelarnas resultat påverkade deras insats; en indikation på rationellt beteende.
”Vi vill ersätta spekulationer kring spelarberoende med ren fakta och den här studien tar oss ett stort steg närmare till att förstå pokerspelares beteende. I slutändan vill vi kunna upptäcka avvikande spelarbeteenden och riskmönster som kan tyda på spelberoende. Det ger oss möjlighet att agera i tid och säkerställa en ansvarsfull spelmiljö”, säger Manfred Bodner, koncernchef bwin.