EU vill åt spelmonopolen

EU-kommisssionen kräver att Finland,Danmark och Ungern upphäver sina spelmonopol och de får 2 månader på sig att presentera förslag till förändringar, annars hamnar de inför EU:s domstol.Att Sverige inte fått liknande besked tolkar branschen som att regeringen redan klargjort för EU att man kommer öppna upp för konkurrens och man tror att vi kommer få ny lagstiftning. Enligt TT så uppger flera källor att EU-kommissionen gett svenska regeringen en tidsfrist för att i lugn och ro kunna jobba fram förslaget.Det svenska spelmonopolet har under lång tid fått kritik och förra regeringen skyllde på problemen med spelmissbruk. EU köper inte den argumentationen och tycker inte att begränsningarna av spelmarknaden står i relation till de problem som finns.