Försäkra dig mot spelmissbruk

Försäkringen innebär att den som får problem med sitt spelande och klassas som spelberoende efter utredning ska kunna få behandling med kognitiv beteendeterapi. – Vi på Paf strävar efter att ta hand om våra kunder och bli det bolag som är bäst på spelansvar i branschen. Med hjälp av försäkringen tar vi ett aktivt ansvar för att minska skadeverkningarna hos den del av spelarna som riskerar att drabbas av spelberoende, säger Inger Holmström, kommunikationsdirektör på Paf. Försäkringen gäller för spelare som är bosatta i Finland (inklusive Åland) och Sverige, som är över 18 år och har varit registrerade kunder hos bolaget på internetspeltjänsten Paf.com i minst 12 månader före skadedatum, och som har spelat för minst 120 euro under samma period. Högsta ersättningsbelopp kommer att bli 2 300 euro per person och försäkringen ska omfatta maximalt 10 behandlingstillfällen. Försäkringen gäller utan självrisk och behandlingen kommer att utföras i Sverige eller Finland av legitimerad psykolog, legitimerad sjuksköterska eller socionom. Försäkringen omfattar inte personer som har blivit diagnostiserade eller behandlade för spelberoende eller liknande symptom under de 3 senaste åren innan skadedatum. Statistik från Finland och Sverige visar att mellan 2-2,5 procent av befolkningen befinner sig i riskzonen för att bli beroende av spel. Av dessa beräknas omkring 0,5 procent utveckla ett beroende. Spelberoende räknas som ett psykiatriskt tillstånd som kan liknas vid ett alkohol- eller narkotikaberoende.