Fritt fram för klubbpoker i Danmark

För ett par månader sedan blev det stopp för Danmarks pokerklubbar då Landsretten bestämde att det var förbjudet för klubbarna att arrangera turneringar. Fredrik Hostrup tog hjälp av en advokat och satte genast ihop en överklagan, och nu har man fått veta att Högsta Domstolen kommer ta upp ärendet vilket bådar gott.
Generellt så är det ett gott tecken att en högre instans väljer att ta upp ett mål då det oftast innebär att den senare instansen har något emot den tidigare domen. Vi får hoppas att det är så även denna gång! Rätt dom i Danmark skulle vara väldigt bra även för Sverige.
Som om dessa goda nyheter inte vore tillräckligt, så har Landsrettens dom upphört att gälla eftersom målet är öppnat igen vilket innebär att det för tillfället, återigen, är tillåtet för Danmarks pokerklubbar att arrangera pokerturneringar!