Garantier mot förluster?

Nej, det är inte första april ännu, men den finska tidningen Helsingin Sanomat har kommit över information där det finska social- och hälsoministeriet planerat att införa undantag i lagen för spel på Internet. Planerna är att göra det möjligt för finska spelare att i efterhand kunna kräva spelbolagen för sina förluster.

Ett så fyndigt förslag skulle med största sannolikhet innebära att utländska spelbolag som driver internetspel skulle förbjuda finska spelare att delta. Spelare som skyddas av en sådan lag skulle komma att bli en för stor risk för spelbolagen. Vi vet ännu inte om det är ett försök i att göra finska spelare bättre som internetspelare eftersom de då aldrig kan förlora, eller om det rör sig om ren komik. Om inte är det kanske dags för alla oss lite sämre spelare att emigrera till Finland.