Gratis pokeragentur

Playerservices säger sig stå pokerspelarna till tjänst genom att gratis bistå med en hjälpande hand i diverse svårlösta situationer som en pokerspelare hamna i. Företaget menar att det handlar om en agentur som förhandlar fram dealer och bonusar med olika sajter – och spelar man för tillräckligt mycket kan man som spelare få ta del av exklusiva VIP-tjänster.
Vad är det då mer specifikt för tjänster som PlayerServices bidrar med? Det rör sig bland annat om ekonomisk och juridisk rådgivning vid exempelvis skattefrågor, reseagentur med bokningar av hotell och fester samt även andra delar av en pokerspelares livsstil.