Grebbestad på tapeten igen

Förhandlingen i Högsta Domstolen ska svara på frågan om poker är ett spel där utgången till största delen avgörs av slumpen eller spelarens skicklighet. Hedvig Trost, som företräder riksåklagaren (RÅ), inledde sin sakframställan med att berätta om spelets bakgrund och hur det utövas. Hon framhöll att poker är ett spel som till väsentlig del beror på slumpen. -Poker är ett äventyrligt spel och omfattas av dobblerilagen. Hon pekade på flera tidigare domar bland annat i Danmark där poker anses vara ett spel där slumpen styr utgången. -Skickligheten saknar inte betydelse, men slumpen är avgörande. En av de sex advokater som företräder de inblandade i målet sade att poker är ett komplext spel, men hävdade bestämt att det är skickligheten som avgör. -Vitsen med att spela poker är att utnyttja skicklighet, sade advokat Henrik Olsson Lilja. Han sade också att matematik är en viktig egenskap för den som spelar poker. Bakgrunden till åtalet är en tävling i Grebbestad 2007. Hovrätten för västra Sverige kom fram till att turneringen var så stor att skickligheten kom att betyda mer än slumpen och friade från anklagelserna om dobbleri. Riksåklagaren överklagade domen till HD. I dag inleds förhandlingarna. //TT Lotteriinspektionens årliga rapport om utveckling på spelmarknaden i Sverige och världen är nu klar och har i dag skickats till regeringen, Finansdepartementet. Rapporten försöker ge en lägesbild av trender på marknaden och ge perspektiv på de utmaningar och framtidsutsikter som kan förväntas för olika spelsegment. För oss i Sverige är det naturligtvis extra intressant att följa det pågående förändringsarbetet i Danmark. Kommer ett framgångsrikt genomförande att påverka utvecklingen i Sverige?
Till följd av framför allt utvecklingen på online-spelsmarknaden ser nu regeringarna i EU och på andra håll i världen över sina regleringar för att anpassa dem till det förändrade landskapet. Liberaliseringar och moderniseringar, men också förslag till mer begränsat marknadstillträde är resultatet.
Det är inte fel att kalla det nuvarande läget för omvälvningarnas tid. Framtiden på denna dynamiska marknad kommer att bli spännande och vi ska följa den noga och med stort intresse! Rapporten har sammanställts av Jonas Söderlund, chef för funktionen Marknad och omvärld, och senior adviser Maria Wennerberg Sedigh. Docenten Per Binde vid Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) vid Göteborgs Universitet, tillika vice ordförande i Lotteriinspektionens styrelse, är författare till avsnittet om Spelansvar.