Grekland och Holland – sista varningen om spelmonopol

Länderna har nu två månader på sig att upphöra med förbuden mot utländska aktörer från andra medlemsländer inom online poker, sports betting och kasinospel. Gör man inte detta riskerar de två länderna att ställas inför den högsta instansen inom EU, EU:s Högsta Domstol.
Varningen gäller Greklands restriktioner mot spel och dess annonsering, Hollands varning gäller förbud mot utländska aktörer inom sports betting som bara gäller utländska aktörer, ej de inhemska.
EU:s kommissionär för interna marknader, Charlie McCreevy, har för tillfället hand om de rättsliga fallen mot tio av EU:s 27 medlemsländer, däribland Sverige. Han säger följande: ”Om våra medlemsstater vill förbjuda spelande bryr vi oss inte om, men förbud som bara drabbar konkurrenter från andra medlemsstater accepteras inte.”