Gungor och karuseller

Redjeb Kurti förlorade först med A-K mot Gias A-10 då hon träffade 10 på floppen. Direkt efter var han uppe mot Annikas A-Q med A-3 och Q kom direkt på floppen. Men det är som man säger – det man förlorar på gungorna får man ta igen på karusellerna. Redjeb tog tillbaka allt med 7-7 mot A-K.
En till sammandrabbning med Annika då hon hittat A-A så var han ute sedan, redan efter mindre än trettio minuter…