Ifrågasatt monopol

– Det är glädjande att EG-domstolen idag tydligt markerat att medlemsländernas monopollagstiftning strider mot europeisk lag och därmed är en diskriminering av de privata spelbolagens verksamhet.
– Unibet välkomnar domslutet som kommer att påskynda en avmonopolisering i Europa. Nu ser vi fram emot tillskapandet av en modern spelmarknad inom EU. Spelmonopolens tid är förbi, säger Petter Nylander, CEO Unibet.