Ingen tur för Kathy

De två med minst marker, Chau Vu och Thao Le, åkte ut inom loppet av de första trettio minutrarna, men sedan drog det ut på tiden ordentligt. Efter fem timmar var det dags för heads-up mellan Kathy Liebert och Steve Brecher. Matchen mellan de två varade i hela två timmar innan Brecher lyckades vinna hela eventet på en ganska dålig hand. Brecher gick all-in med A-9o och Liebert synade med Q-10 i spader. 6-6-2-2-4 på bordet och ett färgdrag som inte dök upp, så tog Brecher hem det hela med högst kort.