Kasinoskolan – Pai Gow poker

I det här avsnittet av kasinoskolan avslutar vi vår serie om pokerrelaterade kasinospel, och det spel vi kommer att undersöka den här gången är Pai Gow poker.

Den som läste avsnittet om asiatiska kasinospel kommer kanske ihåg att vi kortfattat nämnde ett spel som heter Pai Gow. Det är ett äldre kinesiskt spel som man sällan hittar utanför Asien, och som spelas med dominobrickor. Målet är kortfattat att skapa två händer med vardera två brickor, och man strävar efter att få nio som poängsumma i varje hand (enligt en speciell poängberäkning). Det är detta som har gett spelet sitt namn, för ”Pai Gow” betyder ungefär ”skapa nio”.

I ett försök att modernisera Pai Gow och bättre anpassa det till en amerikansk publik skapades så Pai Gow poker i början av 1980-talet. Namnet till trots är det inte nior man letar efter, utan detta är ett spel som kombinerar ”tvåhandsstrukturen” från det ursprungliga Pai Gow med handrankingen från poker.

Spelet blev efterhand ganska populärt, och även om man tyvärr inte kan hitta det på svenska kasinon är det vanligt i USA. Dessutom finns det så klart på de allra flesta onlinekasinon. Jämfört med många andra kasinospel som baserar sig på poker är Pai Gow-varianten något mer komplex och en aningen mindre ”mekanisk” upplevelse, även om det finns tydliga strategier att följa. Tempot är relativt lågt, i alla fall med flera spelare, och det hela känns lite mer som ett sällskapsspel än ett snabbt kasinonöje att spela. Dessutom innehåller spelet den något ovanliga möjligheten att låta spelarna agera bank om de vill, men vi återkommer till det lite längre fram. Spelet har alltså av sin kinesiska förlaga ärvt tanken att spelaren alltid måste bygga två händer: en med fem kort (den ”höga handen” eller ”back”) och en med två (den ”låga handen” eller ”front”). Att kalla dem för låga och höga händer är dock egentligen lite vilseledande eftersom båda är lika viktiga.

Jokern i leken

Förutom systemet med två händer finns det ett annat lite ovanligt inslag i Pai Gow poker, eftersom en joker används. Spelet spelas för övrigt alltid med en kortlek vilket begränsar det maximala antalet spelare till sex (plus dealern). Jokern är inte ett fullskaligt vilt kort utan räknas normalt som ett Ess. Den kan dock användas som vilket kort som helst för att skapa en färg- eller steghand. Detta kan dock variera mellan kasinon, för Pai Gow poker har inte lika stenhårt fasta regler in i minsta detalj. Det förekommer alltså att jokern är ett helt vilt kort, men det tillhör inte det vanliga.

Handrankingen för femkortshanden fungerar som i vanlig poker med ett par undantag. Eftersom man har jokern att tillgå kan man nämligen få femtal i Ess. Detta är den mest osannolika och således också den högst rankade handen. Dessutom räknas ofta stegen A-2-3-4-5 som den näst högsta stegen (efter 10-J-Q-K-A), men inte heller detta är garanterat att gälla i alla kasinon även om det är den vanligaste varianten. Tvåkortshanden följer också vanlig handranking även om det högsta man kan få med två kort så klart är par i Ess.

I Pai Gow poker förekommer bara en satsningsrunda, till skillnad från många andra pokerrelaterade kasinospel. Efter att ha gjort sina insatser delas spelarnas kort ut. Vem som får sina kort först avgörs med tärningskast i fysiska kasinon, men det har ingen inverkan på spelet som sådant eftersom alla var och en för sig spelar mot dealern (eller mot den spelare som agerar bank).

Online spelas spelet normalt enbart med en spelare mot den datoriserade dealern. Sedan är det då dags att bygga sina händer. Det finns en viktig huvudregel här, och det är att tvåkortshanden aldrig får ha en högre pokerrank än femkortshanden. Om det enda ”vettiga” man sitter på till exempel är ett par, så får man alltså inte sätta det paret i tvåkortshanden. I datoriserade former av spelet löser detta sig självt eftersom man helt enkelt inte tillåts göra fel, men i fysiska kasinon innebär en ogiltig handkombination att man förlorar insatsen direkt.

Korten delas ut mörkt, och de färdiga händerna ska också läggas fram mörkt på bordet. När samtliga spelare har byggt sina händer vänder dealern upp sina kort och skapar på samma sätt två händer. Dealern har dock inga valmöjligheter här, utan måste alltid följa det enskilda kasinots regler för hur händerna ska byggas (”the house way”). Till slut vänds spelarnas kort upp, och varje spelares händer jämförs med dealerns. För att vinna måste man nu slå dealern både med femkorts- och tvåkortshanden. Om man bara vinner på den ena, oavsett vilken, så får man insatsen tillbaka.

Vinst ger alltid 1 mot 1, oavsett händernas pokerranking, så det förekommer inga bonusutbetalningar av det slag som man hittar i många andra kasinopokervarianter. Dock – i vad som känns som ett tydligt kinesiskt arv – dras 5 % av vinsten av som kommission till kasinot.

Om både spelare och bank får exakt lika starka händer vinner bank, och eftersom normal-fallet trots allt är att dealern utgör banken blir detta ännu en fördel för kasinot. Dealern har som sagt en fast strategi – ”the house way” – som måste följas, och denna kan alltså variera något mellan olika kasinon även om grundupplägget av lättförståeliga skäl är ungefär detsamma. Strategin måste ju vara tillräckligt bra för att försäkra kasinot om att gå med vinst. För spelaren är det bästa alternativet att helt enkelt följa samma strategi. Denna är inte på något sätt hemlig, utan bör finnas tämligen lättillgänglig, även online. Om man ska spela spelet ”live” är det dock ändå en bra idé att memorera grunderna på förhand, eftersom det annars kommer att ta ännu längre tid att spela ett redan ganska långsamt spel.

Par i leken

Den stora majoriteten av alla omgångar Pai Gow poker resulterar i att spelaren sitter med sju kort som antingen inte kan bilda något alls (det vill säga enbart högsta kort), eller ett par. Kan man bara hantera dessa två fall – vilket inte precis är svårt – har man alltså flytet inne en stor del av tiden. I det första fallet, när man inte kan bilda någon egentlig pokerhand, sätter man helt enkelt det högsta kortet i femkortshanden. Därefter utgörs tvåkortshanden av de näst högsta respektive tredje högsta korten.

Får man ett par måste det placeras i femkortshanden, och därefter sätter man de två kvarvarande högsta korten i tvåkortshanden. Denna metod används i alla kasinon och varierar alltså inte mellan olika ”house ways”.

Tvåpar är kanske den mest svårhanterade kombinationen. Här kan man ju antingen lägga ett par i femkorts och ett i tvåkortshanden, eller köra två par i femkortshanden och bara satsa på högsta kort ”där fram”. Det är också den punkt där detaljerna mellan olika kasinons ”house ways” skiljer sig mest, men om man ska försöka sig på att sammanfatta dem kan man säga att två höga par (klädda kort eller Ess i båda) ska delas upp, och två låga par (sexor eller lägre i båda) ska behållas tillsammans i femkortshanden. Däremellan är det mer av en gråzon.
Har man ett högt par och ett ”mellanpar” ska man oftast dela dem, och även två mellanpar brukar delas förutsatt att man inte har ett ensamt Ess, som då får utgöra tvåkortshanden tillsammans med det näst högsta kortet som inte ingår i något av paren. Men som sagt, detaljerna skiljer sig något åt mellan olika kasinon.

Trepar är en möjlighet i Pai Gow poker eftersom man har sju kort totalt. Dessa är dock enkla att hantera. Man sätter alltid det enskilt högsta paret i tvåkortshanden. Detta är något av en tumregel i allmänhet; eftersom man inte får ha en tvåkortshand som är högre rankad än femkortshanden strävar man nästan alltid efter att få den lilla handen så hög som möjligt utan att bryta mot denna regel. Triss behåller man i femkortshanden, såvida det inte rör sig om triss i Ess, då man sparar ett par i den bakre handen och sätter det tredje kortet i tvåkortshanden tillsammans med näst högsta kort. Det går förstås också att samtidigt få triss i två olika valörer, och då placeras den högsta valören som par i tvåkortshanden.

När det gäller färg, stegar och färgstegar hanteras de på samma sätt alla tre. Grundregeln är att man inte bryter upp dem, så taktiken handlar om de klart sällsynta fall där man har möjlighet att välja mellan flera sådana alternativ. Också här handlar det om att maximera värdet av tvåkortshanden – kan man till exempel spela antingen stegen 5-6-7-8-9 eller 6-7-8-9-10 ska man välja det första alternativet för att få tian som högsta kort i den främre handen. Vissa enstaka kasinon har som metod att dela upp sådana händer om man kan bilda två höga par, men det hör till undantagen.

Får man en kåk ska den alltid delas upp i triss bak och paret fram. Har man flera par att välja mellan ska det högsta paret ligga i tvåkortshanden. Fyrtal hanteras på ungefär samma sätt som tvåpar – låga valörer hålls ihop som fyrtal, men har man fyrtal i sjuor eller bättre ska de delas upp i två gånger två par (förutsatt att man inte har ett Ess eller möjligen en Kung över att spela i tvåkortshanden). Också här kan detaljerna skilja sig mellan olika kasinon, somliga delar alltid upp fyrtalet förutom om det finns ett Ess över.

Om det extremt osannolika skulle inträffa att man sitter med femtal i Ess (inklusive jokern) delas de alltid upp, förutom om man har ännu mer osannolik tur och dessutom har ett par i Kungar. Men bara chansen att få femtal i Ess ligger i storleksordningen 1 på 140 000, så räkna inte med att det händer alltför ofta.

Husets regler

Det sammanfattar strategin för Pai Gow poker. Men kom ihåg att det här bara är de generella dragen och att det bästa är att matcha det individuella kasinots ”house way”, vilket som sagt är mycket enkelt om man spelar på nätet. Tilläggas kan också att ”house way”-strategierna inte är 100 % optimala utan avvägningar – de ska trots allt vara hanterbara för en människa. Optimala strategier går förvisso att ta fram, men är inte praktiskt användbara.

Nu kommer dock den verkliga egenheten i spelet, nämligen möjligheten för spelaren att agera som bank. Detta kan man generellt inte göra online, vilket är både synd och lättförståeligt, eftersom det är fördelaktigt för spelaren i det långa loppet. Av detta skäl får spelaren inte heller – där nu möjligheten finns – vara bank hur länge som helst, utan man får bara göra det en omgång i taget och det brukar krävas att man har spelat en vanlig runda mot dealern till att börja med. Haken med att leka bank är att man förstås måste kunna betala eventuella vinster som de andra spelarna gör när de spelar mot en, vilket innebär att man måste ha ett visst ”startkapital” i sitt bankföretagande.

Fördelarna kommer sig av två saker. Den ena är att banken automatiskt vinner mot spelaren om bådas händer är exakt lika starka. Kan man sätta sig själv på den bättre sidan av detta ojämlika förhållande är det så klart att föredra. Den andra är att man förvisso fortfarande måste betala 5 % av sin vinst per omgång i kommission till kasinot, men spelar man som bank betalar man denna av nettovinsten som blir över när man betalat motspelarnas eventuella vinster.

Spelaren som agerar bank behöver inte följa kasinots ”house way” i sitt spel, men det finns normalt ingen anledning att avvika från den heller. Somliga hävdar att man, givet att man utnyttjar möjligheten att spela som bank maximalt, kan komma ner i en liten negativ house edge – det vill säga ett spel som faktiskt går med en minimal vinst i längden. Men det krävs att man har tillgångar att ta av eftersom längden är lång och det gäller att inte tabba sig längs vägen.

Som inkomstkälla är det förstås inget att rekommendera, och i Sverige är det ju ändå en akademisk diskussion eftersom det inte går att spela Pai Gow poker på svenska kasinon. Men för den som har möjligheten att testa är det i alla fall ett sätt att få sitta på ”andra sidan” av spelbordet för omväxlings skull. Självklart går det att hitta olika ”side bets” även till Pai Gow poker, framtagna för dem som tycker att 1 mot 1 inte är en spännande summa. Dessa baseras på spelarens pokerhand, så att riktigt bra händer ger höga vinster. Det finns också varianter med progressiva jackpots. Som vanligt – och det här behöver man väl knappt nämna längre – är det inte bra satsningar. Vill man ha chans på storvinster kan man lika gärna hålla sig till slots.

Pai Gow poker är ett spel för den som uppskattar ett lägre tempo och har därmed fördelen att små insatser ger mycket speltid, i alla fall på fysiska kasinon. Nätspel tar bort de praktiska begränsningar som annars saktar ner hanteringen av spelet, och eftersom möjligheten att agera bank saknas på nätet är Pai Gow poker ett av de spel där upplevelsen skiljer sig ovanligt mycket mellan ett fysiskt kasino och en onlinevariant. Det här var allt för denna gång, och i och med det är det också slut på vår serie om kasinospel med koppling till poker. Kasinoskolan i sig fortsätter däremot i nästa nummer.

Casinosnack.com publicerar högkvalitativ information om kasinospel på Internet. Innehållet riktar sig till såväl nybörjaren som den mer erfarna kasinospelaren och utgörs av djuplodande fakta varvat med historia och kuriosa. Målsättningen är att skapa den bästa platsen för dem som vill hitta information om kasinospel på Internet.