Dominated

En hand som är dominated har dåliga chanser att vinna. Exempel: Spelare ett har A-K på hand, spelare två har A-Q på hand. Spelare två’s hand blir dominated då den delar Ess med spelare 1 och dess kicker (eller andra kort) – Dam är lägre än Kungen spelare ett har.För att vinna den handen behöver spelare två antingen Färg, Stege eller träffa ytterligare en Dam utan att spelare ett träffar en Kung.