Ladbrokes backar och klipper om

Ladbrokes kampanjfilm ”svenska spel med engelska odds” klipps om i syfte att tydliggöra budskapet. Ladbrokes, med dryga 120 år på spelmarknaden, anklagas av en 11-årig lillebror för att inte spela fair i den upplysningsfilm som just nu visas för svenska spelkonsumenter. Detaljer i filmens symbolism tolkas som en kränkning av Svenska Spels märke. Ladbrokes har därför tagit tillfället i akt att ytterligare verbalisera budskapet till svenska spelkonsumenter genom en omklippning.
”Svenska Spel vinstmaximerar spelintäkter för statens räkning genom att ta ut en moralskatt på en fullständigt legitim tjänst, spel. Att vi tydliggör detta för spelkonsumenten är bra för Sverige därför att det lyfter upp frågan; vikten av en reglerad och konkurrensutsatt spelmarknad till förmån för konsumenten och därmed samhället genom rätt pris” säger Lasse Dilschmann, Ladbrokes VD i Norden, i en kommentar.