Lär känna din fiende

Hemligheten till att spela vinnande poker ligger inte i korten, utan i ansiktena och handlingarna hos människorna vid bordet. Vi ger dig en lektion i spelartyper.

De vanligast förekommande pokerfrågorna brukar se ut i stil med: ”Hur spelar jag A-Q i samma färg när jag blir kontrahöjd?” Eller: ”Vad gör jag när jag floppar topp-par och blir checkhöjd?” Alltför ofta kommer proffset/analytikern/ åskådaren med ett fullt utvecklat, definitivt svar. Problemet med detta är att poker ofta lärs ut och lärs in i något som liknar en skyddad verkstad, men knappast spelas i en sådan.

Poker är ett spel som handlar om människor och som spelas med kort, inte tvärtom. Det spelas av individer som fattar sina egna beslut. När du spelar består ditt jobb i att försöka förstå hur dina motståndare tänker – om spelet i allmänhet och de händer de spelar just nu. Poker är en jakt på information – ju bättre du förstår dina motståndare, desto mer information har du att gå på, vilket leder till att du fattar bättre beslut och tjänar mer pengar!

I den här artikeln kommer jag att titta närmare på ett par karaktäristiska spelartyper och hur man på bästa sätt utnyttjar dessa. Först ska jag emellertid höja ett varningens finger för att dessa fyra typer representerar varsin förenkling av de spelare och situationer du regelbundet kommer att möta vid borden. När du slår dig ned vid ett pokerbord ska du försöka behandla dina motståndare som individer – inte som medlemmar av en stereotyp grupp där alla beter sig på samma sätt. Allt eftersom du förbättrar ditt spel kommer du också att förbättra din förmåga att förstå hur dina individuella motståndare tänker och spelar i vissa, specifika situationer.

Bra pokerspelare har kapaciteten att anpassa sig till sättet deras motståndare tänker och agerar, och undviker att falla i fällan att spela samma hand på samma sätt. De har också förmågan att tänka som sina motståndare. Ofta är det så att ju mer kunskap en spelare har, desto svårare blir det att anpassa sitt spel till någon som inte är lika kunnig, vilket leder till misstag som att bluffa spelare som aldrig skulle komma på tanken att lägga en hand av halvhyfsad karaktär. När du spelar är det den specifika situation du befinner dig i och den specifika motståndare du möter som ska utgöra grunderna för besluten du fattar.

Typecasting

För att du ska få en uppfattning om hur du ska spela mot olika sorters motståndare ska jag titta närmare på ett par olika spelartyper. Kom ihåg att detta är information som ska hjälpa dig att fatta beslut mot individuella spelare, men du bör försöka undvika att tänka i termer av allmänt omfattande grupper, utan istället fokusera på de individer du spelar mot. Se också till att anpassa ditt spel till hur dina motståndare spelar i varje given situation. En i normala fall bra och gedigen motståndare som har råkat ut för tre bad beats i rad kan exempelvis börja spela oberäkneligt. Justera ditt spel i enlighet med hur dina sessioner utvecklar sig och för omfattande anteckningar när du kommer över användbar information om en spelare.

Om du spelar online kan ett pokerprogram vara till stor nytta, men statistik säger emellertid inte allt om hur en viss spelare spelar; faktum är att två spelare med samma statistik kan spela väldigt olika i varje given situation.

Jag kommer att utvärdera spelartyperna efter två skalor – löshet och aggressivitet. Löshet är detsamma som hur ofta de spelar sina händer – ju mer sällan de spelar, desto tightare är de. Aggressiviteten representerar hur aggressiva de är när de spelar sina händer (hur ofta de satsar och höjer jämfört med hur ofta de checkar och synar). Du måste lära dig att det inte finns något nödvändigt samband mellan dessa båda skalor, och ofta är det hur pass aggressiv en spelare är som är den viktigare dynamiken.

Karaktärsprofiler

Här är de fyra olika spelartyperna. Vilken kategori tillhör du? Och viktigare än så – hur bör du spela när du möter var och en av dessa vid bordet?

Tight-Aggressiv (TAG)

Förr i världen strävade alla bra spelare att spela enligt en tightaggressiv spelstil, och sanningen är att det fortfarande är den optimala stilen för många spelare. Tightaggressiva spelare spelar starka händer, och använder sig av ett något större urval i position. De spelar dessa händer aggressivt, försöker ta kommandot i handen innan floppen genom att höja eller kontrahöja, och försöker sedan behålla detta genom att fortsättningssatsa. Denna spelstil tillämpas ofta av spelare som spelar vid flera bord samtidigt och kanske till och med försörjer sig på sitt spelande.

Det är svårt att utnyttja en bra tightaggressiv spelare. De sätter en konstant press på sina motståndare genom att spela ett stort antal starka händer, och det blir därför svårt att veta när det är säkert att spela tillbaka mot dem. Ibland kan det emellertid bli så att dessa spelare börjar spela på autopilot, vilket kan vara en svaghet. Exempelvis fortsättningssatsar de alltför ofta och spelar dåligt då de blir checkhöjda. De spelar också sämre då de befinner sig ur position – en egenskap de delar med de flesta andra spelare – så försök att utnyttja detta faktum.

Sämre tight-aggressiva spelare förlorar ibland sin aggressivitet på senare gator och misslyckas då och då med att få ut tillräckligt mycket värde på turnen och rivern. Det kan också vara vinstgivande att bara flyta med på floppen, eftersom de ofta gör sina fortsättningssatsningar och sen ger upp om de inte träffar. Deras största svaghet är kanske dock att de kan vara förutsägbara när det gäller vilka händer de spelar i vilka positioner, vilket du kan utnyttja. Rent allmänt kommer emellertid bra tight-aggressiva spelare vara svåra att utnyttja.

Lös-Aggressiv (LAG)

Denna spelartyp spelar om massvis av potter och spelar sina händer väldigt aggressivt. Denna spelstil är blivit extremt populär under de senaste åren, men det är en extremt svår spelstil att spela efter eftersom den involverar att gå med i potter med sämre händer och bli tvungen att fatta långt fler marginella beslut.

När du möter en lös-aggressiv spelare är det väldigt viktigt att du försöker lista ut exakt hur din motståndare spelar. Nyckeln till detta ligger i att studera hur han spelar om stora potter. Det är visserligen ett bra tips när det kommer till att utvärdera vilken motståndare som helst, men det gäller i synnerhet lös-aggressiva spelare – bluffar de vårdslöst i stora potter eller gillrar de fällor med starka händer?

Att spela mot bra lös-aggressiva spelare kan vara extremt svårt. De kommer att sätta en enorm press på dig, och satsar ibland på alla tre gator utan att ha en hand och vänder sedan upp starka händer de gånger du väl har beslutat dig för att syna. Inte desto mindre är det viktigt att du utökar ditt synurval när du spelar mot lös-aggressiva spelare. De spelar och satsar med händer som ligger under gängse standard, så om du vill utnyttja dem till fullo är det viktigt att du synar dem med svagare händer än vad du hade synat med i normala fall. Att känna till hur de spelar i stora potter och hur de satsar med sina starka händer är av yttersta vikt när du gör stora syner mot dem. Försök att inte falla in i det spelmönster som de vill att du ska spela efter. Fatta dina beslut mot dem tidigt in i händerna. Om du tror att du befinner dig i ledningen ska du besluta dig för hur du vill spela handen och sedan stå fast vid beslutet. Att spela tillbaka med hjälp av kontrahöjningar eller syna ned dem är två effektiva alternativ, men begå inte misstaget att syna en eller två satsningar för att sedan lägga dig på rivern, eftersom det är exakt vad de hoppas på att du ska göra.

Om du tror att du har den bästa handen ska du stå fast vid ditt beslut och inte låta de lös-aggressiva spelarna köra med dig. Snart kommer det att gå upp för dem att de inte ska bråka med dig.

Tight-Passive (Tight/Svag)

Denna typ av spelare sitter och väntar på premiumhänder, men när de väl får dem spelar de inte händerna tillräckligt aggressivt. När de stöter på motstånd i en hand lägger de sig, eller blir defensiva och checkar eller synar istället för att satsa. Den här sortens spelare kan mycket väl tro att de spelar tight-aggressivt, när de i själva verket spelar på ett sätt som är väldigt enkelt att utnyttja. Tight-passiva spelare spelar vanligtvis enligt ett förutsägbart mönster och är förmodligen den sortens motståndare som det är som allra enklast att sätta på en hand. Skulle en tight-passiv spelare exempelvis höja från under the gun sitter han förmodligen på en premiumhand. Synar han en satsning på floppen och sedan lägger in en stor checkhöjning på turnen så har han nästan alltid träffat en stark hand, vilket innebär att du i det närmaste kan utesluta drag och bluffar. Du bör försöka köra med den här sortens motståndare. De lägger sig alltför ofta och bluffar väldigt sällan.

Skulle en tight-passiv spelare trycka in hela sin stack i potten sitter han aldrig på någonting mindre än en premiumhand. Se till att du ger dem varje tänkbar möjlighet att göra stora läggningar genom att representera de monsterhänder de är så rädda för. Och glöm inte att ge dem komplimanger för läggningarna de gånger de slänger sitt överpar och du plockar hem potten med Nio högt. Välj emellertid dina tillfällen med omsorg – dessa motståndare spelar fortfarande bra kort på det hela taget, och det är svårt att få dem att slänga ett högt par eller ett topp-par när det inte ligger något på bordet som du kan representera med trovärdighet. Men när bordet börjar se skrämmande ut och de slår om till defensivt spel kan det vara väldigt vinstgivande att sätta press på dem.

Lös-Passive (Synstationer)

Det är i praktiken omöjligt att spela vinnande poker om du spelar massvis av händer på ett passivt sätt, men det är just vad dessa killar och tjejer försöker sig på. Sök upp dem och sätt dig in i hur de tänker – generösare motståndare kan du knappast hitta. Trots att de spelar enligt en väldigt dålig spelstil, som inbegriper att de sällan tar kommandot i händer och synar alltför många satsningar med händer som inte håller måttet, så spelar bra spelare ibland alldeles för dåligt mot dem.

Det enda sättet på vilket en sådan här spelare kan vinna mot dig är genom att få bra kort och träffa starka händer, eftersom det är otroligt sällan som lös-passiva spelare bluffar bort sina motståndare. Det kan vara väldigt frustrerande om en lös-passiv spelare får bra kort eftersom de vanligtvis synar hela vägen fram till visning, vilket innebär att du behöver en stark hand för att kunna slå honom. I ett långsiktigt perspektiv kommer du emellertid att kunna tjäna mycket pengar på en sådan spelare. Det är viktigt att du justerar ditt spel avsevärt då du spelar mot synstationer. Gång efter annan har jag blivit vittne till hur bra spelare har försökt bluffa lös-passiva spelare – till och med på högre nivåer.

Hos vissa spelare – till och med bra sådana – är aggressiviteten en så pass central del i spelet att de slösar bort värdefulla marker på att försöka bluffa obluffbara spelare. Vill du spela vinnande poker är det nödvändigt att du får ut maximalt med värde från dessa motståndare. Deras svaghet ligger i att de synar för mycket, så låt dem betala för sina misstag. Ha disciplinen att vänta på en hand, och när du sedan sitter på ett monster ska du satsa stort och ofta. Mot de allra sämsta spelarna kan de vara en bra idé att översatsa eftersom de inte kommer att fästa särskilt stor uppmärksamhet vid summan, utan synar oavsett. Var också uppmärksam på att en lös-passiv spelare ofta har en stark hand om han satsar stort. Stora läggningar ska vanligtvis inte vara en stor del av ditt spel, men mot väldigt passiva motståndare bör du ha förmågan att lägga hyfsade händer.