Lennaárd dricker nog champagne till frukost idag

Det visade sig vara svårt för åklagarna att bevisa att ”de sex” inte bara var aggressiva aktiespekulanter med bra tajming utan dessutom hade fått vetskap om detaljer på otillbörligt sätt. Efter flera års utredningsarbete och 3 månaders rättegång har Ekobrottsmyndigheten återigen fått bita i gräset och de sex åtalade och deras 23 fall av insideraffärer är strukna ur boken. Två av de inblandade, ”Cevianmannen” och ”Nordeamannen” har dömts till fängelse i två år för skattebrott, vilket de kommer att överklaga till Europadomstolen. Det finns också en liten möjlighet att åklagarna överklagar domen, vilket de har tre veckor på sig att göra.
Just nu får de åtalade, eller ska vi kanske säga de friade, behålla sina vinster efter de misstänkta aktie/värdepapper-affärerna och de får tillgång till sina förmögenheter igen. Staten får betala rättegångskostnaderna och 10 miljoner i advokatkostnader för de sex tidigare åtalade. Ekobrottsmyndigheten har fått sig en ordentlig känga och diskussionern som uppstått efter det här målet gäller inte bara EBMs tillräcklighet utan även hela insiderlagstiftningen.