Licens för onlinespel i Danmark?

Danmark avser att erbjuda ett obegränsat antal licenser till privata operatörer, vilket ger dessa möjlighet att utveckla och sälja vadslagning, kasino och poker till den danska spelkonsumenten. Monopolet bryts därmed och konsumenten får möjlighet att köpa speltjänster till konkurrensutsatta priser på nätet såväl som i moderna spelbutiker. Licenserna beräknas kosta mellan 3-4 miljoner danska kronor årligen, vilket innebär en nivå som stramar upp framtida dansk spelpolitik.
”Medan Sveriges regering har valt att resonera kring en spelmarknad högt över huvudet på alla dem som betjänas av den, spelkonsumenterna, väljer nu Danmark en annan väg. Det är något vi välkomnar och vi skymtar äntligen början på slutet på den spelpolitik som förts i Norden helt utan verklighetsförankring och med statligt vinstmaximerande som huvudintresse” säger Lasse Dilschmann, Ladbrokes VD i Norden. ”Vi hoppas att Sverige tar intryck av Danmarks sinne för verkliga förhållanden i denna fråga, avslutar Dilschmann”.
Danmark har inte formellt redogjort för förslagets skattesatser ännu, men enligt Ladbrokes källor kommer skatten att ligga på mellan 15 och 20 % i GPT (skatt på bruttot), vilken kan vara acceptabelt för Ladbrokes på den danska marknaden, förutsatt att marknadens reglering är seriös och ger näringen en stabil marknadssituation. Danska parlamentet skall efter EU-kommissionens sanktion av förslaget besluta i saken under hösten/vintern och Ladbrokes räknar med att förslaget är implementerat våren 2010.