Lita inte till slumpen

Att variera sitt spel genom att lägga till slumpmässiga element är ett misstag som många pokerspelare begår i turneringar.

Pokerspelare får hela tiden veta att de måste ”variera sitt spel”. Det är ett standardtips som spelare på alla typer av nivåer vurmar för, men vad innebär det egentligen att ”variera sitt spel”? Många spelare begår misstaget att anta att det innebär att man ska lägga till ett slumpmässigt element till sitt spel. De menar att det är viktigt att man är svårläst i poker och att det ultimata försvaret mot en läsning är att göra vissa slumpmässiga spel.

Om du blir totalt utklassad i ett spel kan det finnas en anledning till att spela slumpmässigt istället för att spela smart, men för att vara ärlig så består din bästa strategi i sådana fall i att gå all-in innan floppen med ett visst urval som blir allt större i takt med att din stack blir mindre. Detta är ett icke-slumpmässigt spel som är lätt att läsa, men som det är svårt att hitta ett effektivt försvar mot. Är du den bättre spelaren är det emellertid alltid till din nackdel att spela slumpmässigt.

Den osynlige mannen

Att lägga till ett slumpmässigt element gör emellertid din grundläggande spelstil mindre uppenbar.

Om du exempelvis bara höjer från UTG med eller bättre så kommer du att dölja din spelstil genom att höja med andra händer. Om du hellre tar ett gratiskort än att satsa med ett drag, så kommer en oregelbundet återkommande semibluff att dölja detta faktum (om vi antar att bluffen misslyckas och du blir tvungen att visa upp din hand). Om du verkligen vill vara slumpmässig i ditt spel ska du höja från UTG med vilka två kort som helst så fort en av dina motståndare kliar sig i nacken, eller semibluffa med nästa drag efter att någon säger ett ord som börjar på ”b”, och så vidare.

Om du är fast besluten att ”variera ditt spel” kommer du att göra satsningar som dessa även om du vet att du kommer att förlora pengar på dem. Du hoppas på att dina kortsiktiga förluster kommer att vara mindre skadliga än den långsiktiga belastningen det innebär att ha en identifierad spelstil. Att tillfoga element av slumpmässighet till ditt spel är ett försök att förbättra ditt långsiktiga väntevärde. Det är en strategisk åtgärd som vidtas som ett försvar mot att bli utnyttjad, men det ger dig inget väntevärde i en given hand. Och enligt mitt sätt att se på saken bör du i en given hand göra det som du tror ger dig det bästa väntevärdet. Om du tror att din motståndare kommer att syna dig om du semibluffar på floppen, så gör du rätt i att checka, även om du så har checkat på de senaste 400 flopparna, och inte semibluffa för att variera ditt spel. Detta är dock inte detsamma som att påstå att du alltid kommer att spela på samma sätt i en given situation – långt därifrån.

Din grundläggande spelstil kanske exempelvis dikterar att du aldrig öppningssatsar med en semibluff då två spelare återstår att agera. Men efter att du i det här läget har satsat ett par gånger med färdiga händer som har gått till visning kommer dina motståndare lägga märke till att du alltid satsar med färdiga händer och inte med drag. Nästa gång du befinner dig i samma situation med en draghand kommer du att semibluffa eftersom du förväntar dig att bli trodd. Med andra ord utnyttjar du din image i varje given situation på ett kalkylerat sätt. Om du semibluffar helt slumpmässigt kommer du att få slumpmässiga responser och ditt väntevärde kommer att sjunka till noll.

Givetvis kan bra spelare komma att läsa dig som någon som gillar att utnyttja din image på det här sättet. Vad det gäller dessa spelare har du en något annorlunda image; en image bakom din image, om du så vill. Men du kan fortfarande utnyttja denna genom att semibluffa något senare, eller tidigare, än vad de förväntar sig att du ska göra. Dessa beslut är av uppenbara skäl ganska vanskliga och motståndare som förstår att du spelar ett dubbelspel är mycket svårare att lura.

Förbättrat väntevärde

Så länge som du spelar tvärtemot din image bör du tjäna pengar, eftersom det är troligt att dina motståndare kommer att begå misstag mot dig. Haken är att du först måste spela förutsägbart för att generera en image som du sedan kan utnyttja.

Det är rädslan för att spela på ett sätt som motsvarar motståndarnas förväntningar som driver spelare till att agera slumpmässigt. Detta är givetvis en rättfärdigad rädsla, men den går djupare än den faktiska finansiella kostnaden i en given hand. Den går snarare att härleda till den grundläggande maktkampen i ett pokerspel – vem är det som kontrollerar vem?

Rädslan är en känslomässig respons och inte en rationell sådan, och det är den som driver spelare att aldrig bli stillastående och aldrig låta motståndarna få grepp om deras spel. Först och främst måste du komma ihåg att om dina motståndare inte har en aning om vad du gör så kommer du inte heller att ha en aning om hur de kommer att reagera. Slumpmässighet föder slumpmässighet, och slutresultatet blir att alla blir mördade av rejken. För det andra är det oundvikligt att dina motståndare kommer att kunna sluta sig till vissa fakta rörande dina händer. De kommer att förvänta sig att du spelar ett tightare urval från UTG än från knappen, och att du spelar oftare än i olika färger. Det är ofrånkomligt. Om du då och då avviker från ditt normala spel kommer du visserligen att tillfoga ett visst överraskningsmoment till ditt spel, men att avvika från en vanlig och sund spelstil kan medföra allvarliga konsekvenser. Visst – du vill inte att din motståndare ska känna till ditt spel utan och innan, men om hans övertag består i att han vet om att du spelar en sansad poker så innebär det att du får gott om rum att agera inom dessa ramar.

Pengar i sjön

Även om du varierar ditt sansade spel aldrig så lite kan det komma att kosta dig onödiga pengar. Om du är orolig för att framstå som förutsägbar kan ett slumpmässigt spel framstå som en vinn/vinn-situation – antingen vinner du potten eller så övertygas dina motståndare om att du inte går att läsa och att de ska sluta försöka. Men en sådan marknadsföringskampanj är ofta inte nödvändig när du tittar på saken genom dina motståndares ögon.

Även om du inte varierar ditt spel överhuvudtaget så kommer den naturliga variansen i korten och flopparna få det att se ut som att du ändå gör just detta.

Du kanske exempelvis har bestämt dig för att stjäla potten hälften av gångerna alla har lagt sig fram till dig på knappen, även om du sitter på helt hopplösa händer. Det är din grundläggande strategi för den här typen av situationer. Men om du skulle råka sitta på bra händer de första fem gångerna alla lägger sig fram till dig kommer du att satsa varje gång och då kommer dina motståndare att stämpla dig som en mycket mer stöldbenägen spelare än vad du egentligen är.

Om du vet att detta är din image kan du sedan tillfälligt skära ner på din stöldfrekvens, kanske ända ner till noll, i vetskapen om att du kommer att få betalt när du träffar nästa starka hand. Kom ihåg att dina motståndare bara kan se dina handlingar, inte dina kort, och därför endast kan skapa sig en högst oklar bild av din verkliga spelstil och att du inte alls kommer att vara lika förutsägbar som du kanske tror. Ett annat sätt på vilket ditt spel framstår som varierat är när du gör olika saker beroende på vilken motståndare du ställs inför.

Det kanske exempelvis sitter en synstation vid ditt bord som du vid upprepade gånger har stulit pengar från, och sedan varje gång visat upp en hand och inte en bluff. Nu oroar du dig för att du kommer att förlora en stadig inkomstkälla om du inte låter honom ”ta dig på bar gärning” då och då. Synstationer kommer emellertid alltid att hitta anledningar att syna. Om du nyligen har försökt bluffa någon annan spelare vid bordet, men misslyckats, så har du i synstationens ögon återupprättat din image som bluffare. Han förstår inte att du aldrig skulle spela likadant mot honom.

Sammanfattning

Det är enbart i de fall då dina kort kommer helt normalfördelade som din spelstil riskerar att avslöjas. Bara då ska du förändra den frekvens enligt vilken du gör olika spel. Gör det emellertid inte slumpmässigt. Du bör spela tvärt emot din image på ett sätt som du tror kommer att generera pengar och bara mot spelare som är medvetna om din image. Korten faller dock sällan enligt normalfördelningskurvan, så vanligtvis behöver du inte ”variera ditt spel” överhuvudtaget.