Lotteriinspektionen om Krukan

Den 10 februari 2010 polisanmälde Lotteriinspektionen ansvariga personer för pokerklubben ”Krukan” på Krukmakargatan i Stockholm för grovt dobbleri alternativt grovt brott mot lotterilagen. Natten till den 22 maj 2010 gjorde polisen i Stockholms län tillslag mot klubben. Tillslaget gjordes tillsammans med Lotteriinspektionen och åklagarmyndigheten. Vid tidpunkten för tillslaget fanns uppskattningsvis mellan 80 och 100 personer i lokalen. De flesta spelade live-poker. Enligt vad Lotteriinspektionen kunde bedöma pågick både turneringsspel och cash games. Anordnaren kan därför komma att misstänkas för grovt dobbleri. Anordnaren kan även komma att misstänkas för att ha anordnat annat lotteri utan tillstånd, bl.a. fanns ett elektroniskt pokerbord på platsen.- Detta är en framgång för Lotteriinspektionen där vi har starkt fokus på att stoppa illegalt spel, säger Håkan Hallstedt, generaldirektör.Dobbleribrott regleras i 16 kap. 14 § brottsbalken.Dobbleri är när någon utan tillstånd anordnar spel eller liknande verksamhet för allmänheten och det är fråga om spel vars utgång helt eller till väsentlig del beror på slumpen. Verksamheten ska också framstå som äventyrlig eller ägnad att tillföra anordnaren betydande ekonomisk vinning. Detsamma gäller den som tillåter sådan verksamhet i en lägenhet eller annat utrymme som han hyrt ut till allmänheten. Detta innebär alltså att en hyresvärd kan göra sig skyldig till dobbleribrott.Den som anordnar pokerturneringar för allmänheten eller i syfte att tjäna pengar, begår ett brott mot lotterilagen. Den som anordnar cash game och sit’n go bryter mot brottsbalkens bestämmelser om dobbleri.Efter det att hovrätten för västra Sverige i mål nr B2845-08 (EPC Grebbestad) friade de tilltalade för dobbleri gällande huvudturneringen, har detta i vissa fall felaktigt tolkats som att det är lagligt att anordna pokerturneringar. Hovrätten tog inte ställning till huruvida anordnandet av turneringen utgjorde brott mot lotterilagen eftersom åklagaren inte hade yrkat på detta. Två av de tilltalade dömdes dock för dobbleri då de också hade anordnat cash game och sit’n go.Domen gällande Grebbestad är överklagad till Högsta Domstolen. Riksåklagaren vill få prövat om även en turnering ska anses vara dobbleri.Hovrätten för nedre Norrland har i mål nr B 22-09 (No Limit – Gefle) fastslagit att ”kortspel som mot erläggande av en i förväg bestämd insats ger möjlighet till penningvinst – till sin allmänna karaktär varit sådan att den, även om slumpen endast skulle ha förhållandevis liten betydelse för vinstmöjligheten, är att anse som ett lotteri i den bemärkelse som avses i lotterilagen.” Domen avser en Texas Hold’em-turnering och innebär att det är ett brott mot lotterilagen att anordna pokerturneringar. De tilltalade överklagade till Högsta Domstolen som inte meddelade prövningstillstånd, mål nr B 3184-09.I hela Sverige så mobiliserar sig pokerspelarna, framför allt med hjälp av facebook-gruppen ”Rädda livepokern i Sverige” som redan är uppe i 512 medlemmar som alla starkt tar avstånd till Lotteriinspektionens upptåg. En viktig fråga är -Vad kommer Svenska Pokerförbundet göra nu, kommer de ta tillfället i akt och agera? Om inte så finns det risk att förbundet faktiskt underminerar hela sin tillvaro…