Micke Norinder avslutar sitt uppdrag i Svenska Pokerförbundet

”Den senaste veckan har debatten rasat på diverse pokerforum gällande styrelseledamoten i Svenska Pokerförbundet, Mikael Norinders, beslut att spela Casino Cosmopols SM. Ett beslut som enligt de flesta – och även SvePofs styrelsemajoritet – står helt  i strid med de mål Pokerförbundet jobbar för. Situationen har blivit än mer ansträngd av att våra samarbetspartners uppmanats att bojkotta denna turnering, samt att vi är mitt inne i en stämning gällande Svenska Spels användning av varumärket Poker-SM.
Styrelsen ser det som en självklarhet att styrelseledamöter skall vara lojala mot de beslut som gemensamt har tagits. Vi tycker att Mikael agerat fel i den här situationen. I övrigt har han varit en stor tillgång för förbundet. Såväl styrelsen som Mikael själv känner att han nu har blivit en belastning, och Mikael avgår därför med omedelbar verkan. Vi tackar Mikael Norinder för hans insatser inom förbundet och önskar honom lycka till i framtiden.
Svenska Pokerförbundets styrelse genom Peder Månsson”