Nyheter från SvePof

Svenska Pokerförbundet meddelar att årsmötet kommer att hållas i Stockholm den 13 februari, troligtvis klockan 14. Den 30 januari är sista dagen att anmäla sig till mötet. Så för att se till att du får plats, maila till info@svenskapokerforbundet.se. Lokal meddelas i början av februari, då vi även får reda på ett exakt klockslag.
På mötet kommer det att väljas ett antal mötesfunktionärer, så som mötesordförande, sekreterare, justeringsmän, rösträknare. Har du förslag på kandidater till de uppdragen, skicka ett mail till e-postadressen ovan.