Online-straddle?

”Vi kommer i första hand att sända intervjuer med våra månadsprofiler. Dessutom hoppas jag att vi kommer kunna sända intervjuer med årets DM- och SM-vinnare. På sikt vore det kul om vi kunde ge spelarna möjlighet att till exempel kolla på sport när de är inne i pokerklienten, men det där är en rättighetsfråga vad vi kan sända eller inte” säger Roger Levy, försäljningschef Svenska Spels poker.
För att ytterligare stärka spelansvaret i sin nätpokerklient lägger Svenska Spel nu till gränser även för Sit & go-turneringar. Gränserna, som är frivilliga, sätts av spelaren innan denne registrerar sig på ett Sit & Go-bord. Det som då ska anges är hur många Sit & go:er per dag, vecka och månad som får spelas. En annan nyhet som införs är att man får övermörka, vilket i sammanhanget kan tyckas något motsägelsefullt. Det är endast den som sitter till vänster om stora blinden som kan köpa sig ”sista ordet” på första varvet genom att lägga dubbla stora blinden. Som en minihöjning helt enkelt, men med fördelen att man får sista ordet på första varvet i den absolut sämsta positionen. Bra eller dåligt? – Det är frågan…