Poker på Harvard

Professor Charles Nesson ska i augusti lansera Global Poker Strategic Thinking Society (GPSTS), en organisation där man ser poker som ett skicklighetsspel som kan användas i undervisningen. Tillkännagivandet ska ske på den internationella konferensen State of Play i Singapore. Strategiskt tänkande, riskanalys och konsten att hantera pengar är bara några av delarna där man kan hämta lärdom från pokern anser han.

Organisationen ska använda pokerteori i utbildningen på universitet men även hålla seminarier och workshops. Tanken är att börja på Harvard för att sedan utöka till fler universitet. Det finns även planer på en prestigefull lagtävling mellan universiteten.

Från den 19 augusti ska organisationens hemsida vara igång, www.gpsts.com.