Pokerfinnkampens sponsorer

I de redan befintliga tävlingsmomenten nationella och individuella grenar finns ytterligare en dimension. 9 sponsorer slåss självfallet utom tävlan. De slåss för att synas mest och på flest spelare. Sett ur ett marknadsföringsperspektiv är detta nästan ett ämne att göra en doktorsavhandling på.
Paf är den största sponsorn med 21 spelare. CD-Poker har valt att skicka 0 spelare. Pokertime har 4 och Everest 6. Övriga dvs Betway, NordicBet, Potraiser, Betfair och Parbet har 5 vardera. Några har blivit av med 80% av sin spelarbankrulle, medan andra har 67% kvar. De flesta har dock antal spelare i förhållande till antal kvarvarande i någon slags 50/50 variant.
Det vore roligt för alla om det fortsätter att förhålla sig så. På det sätter försäkrar man sig om sin plats i framtiden.