Potraisers livepokertour hotad av Lotteriinspektionen

”För att anordna pokerspel om pengar krävs tillstånd från Lotteriinspektionen. Potraiser har inte beviljats något sådant tillstånd från Lotteriinspektionen. Den planerade pokerturneringen kommer alltså att ske utan tillstånd och är således olaglig. Eftersom ni eventuellt kommer att upplåta er lokal för Potraisers pokerturnering kan det bli frågan om medanordnande från er sida” 
Vidare skriver de: ”Lotteriinspektionen erinrar även om bestämmelserna i 7 kap. 19§ 5 p. Alkohollagen (1994:1738). Där stadgas att kommunen ska återkalla serveringstillståndet om tillståndshavaren tillåter brottslig verksamhet på serveringsstället” 
Lotteriinspektionen fortsätter med andra ord att styrka statens monopol i fråga om pokerspel i fysisk form på svensk mark. Potraiser noterar även att Lotteriinspektionen tydligen ser som sitt uppdrag att upplysa om hur lagar på områden de inte ens är satta att bevaka (alkohollagen) är skrivna.
Även Svenska spel har blandat sig i frågan, då en av krögarna blivit hotad med att förlora tillståndet för sina Jack Vegas-maskiner. 
Fredrik Rahnasto, VD för Potraiser, ställer sig frågan ”varför ska man behöva söka tillstånd för ett lotteri, när de två senaste hovrättsdomarna klart och tydligt anger att poker i turneringsform är ett skicklighetsspel. Om poker är ett skicklighetsspel, varför i hela friden ska man då behöva tillstånd för ett lotteri?”
”Däremot så har vi full förståelse för att de restaurangägare vi talat med blir uppskrämda av sådana här brev från myndigheter. Potraiser vill absolut inte att våra samarbetspartners ska känna sig hotade. Det är rätt uppenbart att detta är Lotteriinspektionens sista halmstrå i försöken att stoppa privata aktörer på svenska pokermarknaden.”
På Potraiser håller man just nu på att fundera ut en lösning, och återkommer snarast med besked om hur de ställer sig i frågan.