Re-enter är nya modet

Ganska smart idé som kan resultera i deltagarantalet ökar ytterligare under de första dagarna, i de stora turneringarna. Den här gången hittar vi det i APTs stopp i Manilla den 17-23 augusti, där de öppnar med en större heads-up turnering för 128 deltagare! Under två flighter (2×64) på samma dag kan du köpa in dig i den senare, om du snabbt åker ut ur den första. De har också sänkt inköpet från 19 600 Php till 11 000Php så att fler kan vara med och spela. Main event startar den 20 augusti och övriga schemat hittar du här: