Spelutredningen – hård kritik kan ge en ny utredning

Ett stort antal av de 128 remissinsatser som fick möjlighet att yttra sig om utredningen kräver nu att en ny utredning tillsätts.
Många remissinsatser har haft starka invändningar mot utredningens mest centrala förslag, nämligen frågan om IP-blockering till utländska spelbolag, säger man på finansdepartementet. Där går man just nuigenom svaren från remissinstanserna och från ytterligare 30-talet intressenter som lämnat synpunkter i frågan.
Sammansträllningen kommer att vara klar inom ett par veckor. Sedan går ärendet för beredning i regeringskansliet, därefter beslutas om det ska bli en proposition eller inte.
Spelutredaren Jan Nyrén presenterade i fjol sin 600 sidor långa utredning som pågick under ett och ett halvt år.
Anledningen till den beställda utredningen var EU-kommissionens hot om att dra Sverige inför EG-domstolen, då det svenska spelmonopolet inte anses förenligt med EG-rätten.
Kommissionen kräver åtgärder från svenskt håll och en utredning ses som ett första steg mot förändring. Dock har utredningen följt ett 40 punkters direktiv som hade som mål att anpassa den svenska spelmarknaden efter EG-rätten utan att statens finanser påverkades negativt. Nyrén efterträdde utredaren Jan Francke som inte fick fullgöra sitt uppdrag eftersom han ansågs vara för vänligt inställd till de utländska spelbolagen.
Remisstiden gick ut i början av april, de mest positiva reaktionerna kommer helt väntat från Svenska Spel som i det första av spelutredningens två förslag behåller sitt monopol och i andra förslaget får begränsad konkurrens. Hur detta kan vara förenligt med EG-rätten finns det dock många synpunkter på. Riksidrottsförbundet ställer sig dock bakom första förslaget. ATG som får ensamrätt att arrangera spel på hästar är inte helt oväntat positivt till utredningen.
Utländska spelbolag som Ladbrokes och Unibet är starkt kritiska mot den utredning som de menar syftar till att monopolet i praktiken blir kvar på de mest lönsamma spelformerna.
Även från många andra håll blir kritiken hård. Regelrådet avstyrker båda förslagen och anser att utredningen är bristfällig, Svensk handel menar att inget av förslagen fyller marknadens behov och krav och Svenskt näringsliv, som kräver en ny utredning, har inte mycket positivt att säga om den som nu gjorts:
”Världen förändras och vi med den. Man kan välja att antingen acceptera utveckling, förändring och anpassa sig till verkligheten, eller förneka, blunda och försöka stänga ute omvärlden. Spelutredningen har dessvärre valt det senare.”
Ensamutredaren Jan Nyrén får även kritik från Lotteriinspektionen där han var chefsjurist innan han fick uppdraget att se över den svenska spelmarknaden.
”Enligt utredaren finns inget incitament att söka licens i Sverige om det inte finns IP-blockering. Detta antagande kan ifrågasättas och det hade varit önskvärt om utredaren varit mindre kategorisk på denna viktiga punkt där man önskat en mer allsidig och förutsättningslös analys”, skriver Lotteriinspektionen.
Utredningens förslag i frågan om IP-blockering är central. Hela syftet med den är att stänga ute utländska spelbolag som inte ges licens i Sverige, många instanser menar att IP-blockering inte är acceptabelt eftersom den innebär stora inskränkningar i medborgarnas yttrande- och informationsfrihet vilket gör att frågan är politiskt känslig även i ett vidare perspektiv.
Detta kan tala för ytterligare en utredning, en proposition skulle visa EU-kommissionen att Sverige agerar – inte bara utreder.