Stilstudie av svenska Magdalena

Planenligt lägger sig alla fram till cut-off som funderar en stund och sedan synar. Knappen går all in och stora mörken funderar en lång stund. När det kommer fram till Magdalena blir hon tvungen att lägga sin rätt dåliga hand. Cut-off synar och visar upp KQ off-suit och knappen visar 55. Kunde de inte ha visat lite respekt för en tight Magdalena istället och trott på att hon faktiskt hade något?