Stopp för onlinespel i Tyskland

Lagförslaget har godkänts av 13 av Tysklands 16 stater och det gav tillräckligt med majoritet för att förslaget skulle gå igenom. Med stöd av den nya lagen får myndigheterna möjlighet att förbjuda banker och andra finansiella institutioner att genomföra transaktioner till företag som erbjuder spel i vilken form som helst på internet. De kan även begära internetleverantörerna att helt blockera dessa siter. EU kommissionen bad tidigare Tyskland tänka igenom saken noggrant med tanke på att man går emot de lagar bestämda i EU och Tyskland riskerar att bli stämda för lagbrott. Det verkade inte ha någon effekt alls på Tyskland som lät nya spellagen träda i kraft från 1 januari 2008.