Stormigt kring Lennaárd

Både salt och socker med andra ord.  Domstolen hänvisar man till att EG-domstolen dömt att det ”inte är förenligt med artikel 49 i EG-fördraget att inkomstbeskatta en vinnare av en utländsk lotterivinst medan lotterier som anordnas i den egna medlemsstaten är skattefria.” Både Kammarrätten och Länsrätten bedömmer att vinsten från London Open borde vara skattefri och att Lennaard har rätt till ersättning för rättegångskostnader á 30 000:-, medan Kammarrättens ordförande håller med Skatteverket att turneringen London Open var etablerad utanför EU, och anser därmed att Skatteverkets överklagande ska bifallas. Detta går att läsa på dagensjuridik.se.
Samtidigt, i en annan del av staden, (realtid.se) får vi läsa att Säpo kallats in för att reda ut härvan med telefonsamtalen i insideraffären som Lennaárd anses vara delaktig i. Gungor och karuseller som sagt var…