Svea Hovrätt kritiserar Regeringsrätten

Den 8 oktober översänder Svea Hovrätt ärendet till Luxemburg och svensk spelpolitik får nu sin relevanta prövning, där inte minst tveksamheter i Regeringsrättens domar i Wermdö krog, Ladbrokes och Betsson kan undanröjas.
”Att svensk spelpolitik är i strid med EG-rätten är ledande experter i Sverige och internationellt rörande överens om. Att Svea Hovrätt med integritet prövar den linjen är naturligtvis en triumf för rättssamhället och tar oss ett steg närmare en reglerad och konkurrensutsatt spelmarknad. Nuvarande regerings vinstmaximerande försök genom att aggressivt driva en monopolistisk spelpolitik bör därmed rimligen försvåras ytterligare” säger Lasse Dilschmann, Ladbrokes VD i Norden, i en kommentar.
Ladbrokes med flera ledande och reglerade spelföretag har sedan många år med konsekvens, stöttat de båda tidningarnas kamp mot den svenska statens ekonomiska monopol och lotterilagstiftning. Genom en nationell saktfärdighet och vilseledande retorik tvingas nu svenska staten i Europas högsta domstol försvara en spelpolitik vars främsta syfte är att moralbeskatta konsumenter.
”Ladbrokes ser nu fram emot att den nuvarande spelutredningens beting, under Jan Nyréns ledning, utvecklas så att en hållfast, modern och proportionell spellagstiftning åstadkoms. Regeringens direktiv att ytterligare socialisera den svenska spelmarknaden saknar rättsstöd och bidrar till oklart ansvar, bristande kontroll och negativ samhällsutveckling” avslutar Lasse Dilschmann.