Svenska Spels Online-SM avbryts helt

”Det här känns oerhört tråkigt. Vi har jobbat med utredningen ända sedan söndagskvällen och vridit och vänt på situationen men den här lösningen är den enda rätta” säger Jeanette Ström, marknadschef på svenskaspel.se.
Under finalen fick pokerklienten problem på grund av att belastningen från många intresserade åskådare blev för stor. Nu har Svenska Spel tillsammans med teknikleverantören Boss Media gått igenom alla loggar och händer som spelats under hela turneringen och kan fastställa följande: inträffade första störningen som påverkade spelet. Vid den tidpunkten återstod det 21 spelare i mästerskapet. Turneringen fortsatte fram till klockan halv elva då Svenska Spel beslutade att tillfälligt pausa finalen för att utreda vad som hänt. Då återstod 15 spelare varav två av dem inte kunnat agera vid borden under en längre tid. –Vi har tillsammans med våra jurister gått igenom de regler som gäller för vårt pokerspel på nätet. Upphör spelsystemet att fungera under pågående flerbordsturnering ska spelet avbrytas. Eftersom spelsystemet inte fungerade korrekt klockan 21.29 måste vi utgå från detta. Vi kan alltså inte ta upp finalen igen utifrån pausläget med 15 spelare kvar, säger Jeanette Ström.Alla kvarvarande spelare, alltså 21 stycken vid denna tidpunkt, får tillbaka sina anmälningsavgifter samt får dela på resterande prispott enligt beräkningsmodellen som finns i Svenska Spels pokerregler. Beräkningsmodellen fördelar sig på kvarvarande spelares markerstapel. –Våra regler är till för att se efter spelarnas intressen. Vi hade inget hellre velat än kora en svensk mästare men vi kan inte ta egna beslut som frångår de gällande regler och villkor som gäller för vår onlinepoker då spelarna anmälde sig till turneringen, fortsätter Jeanette Ström.– Vi kunde inte drömma om att det skulle bli ett sådant stort intresse för årets onlinepoker-SM och vi är oerhört besvikna över att nu inte kunna bjuda på en riktigt rafflande final. Att det här beskedet kommer nästan två dygn efteråt är inte optimalt men vi ville titta på alla scenarion för att se att vi verkligen inte kunde återuppta finalen, avslutar Jeanette Ström.