Kinapoker

Vi tar oss en titt på den grundläggande strategin bakom det komplexa spelet kinapoker – ett spel som är ytterst populärt bland de främsta proffsen.

Av: Alex Scott

Kinapoker härstammar från Asien och är besläktat med Pai Gow. Det är ett populärt sidospel bland de bästa proffsen – bland annat eftersom det erbjuder mycket action och det brukar spelas om stora summor i den kretsen – och det är ett utmärkt spel att lira under en resa eftersom allt du behöver är en kortlek och några deltagare. Inga marker behövs. Trots populariteten i vissa kretsar kommer du knappast att hitta kinapoker överallt på nätet. Det är ett spel ”som går att lösa” och spelare som har datorprogram till sitt förfogande har en enorm fördel. Av den anledningen är många trovärdiga sajter tveksamma till att erbjuda spelet.

Så spelar du
Målet med kinapoker är att få ihop tre pokerhänder av de 13 kort du tilldelas. De tre händerna kallas för främre handen, mellanhanden och bakre handen. Den främre handen består av tre kort och måste vara den svagaste (färg och stege räknas inte). Mellanhanden består av fem kort och måste vara starkare än främre handen. Bakre handen består också av fem kort och måste vara starkare än mellanhanden.

Efter att korten delats ut arrangerar varje spelare sina kort i en kombination som är giltig. När det är klart lägger samtliga spelare ner sina kort med ansiktet nedåt och gör sig redo för visning. Innan visningen inleds har varje spelare, med början till den till vänster om dealern, möjligheten att ge upp. En spelare som gör detta slänger sina kort och förlorar automatiskt en bestämd summa pengar till varje motspelare.

Efter denna del jämför varje spelare sin hand med motspelaren bredvid sig, med dealern som siste man. Om exempelvis fyra spelare lirar så jämför spelare 1 sin hand med spelare 2, sedan nummer 3 och till sist nummer 4 (dealern). Sedan går turen över till spelare 2 som jämför sin hand med spelare 3 följt av spelare 4. Till slut jämför spelare 3 sin hand med spelare 4.

I kinapoker är det poäng som räknas. Eventuella pengar som är inblandade i spelet sköts om i slutet av spelet och baseras på det antal poäng som en spelare har tjänat in eller förlorat. Om vi till exempel spelar om $10 per poäng och min totala poäng är +10, så skulle jag vinna $100. Om din poäng emellertid låg på -8 skulle du behöva betala $80.

I det vanligaste poängberäkningssystemet, som kallas ”the 2-4 System”, får du två poäng om du lyckas slå din motspelare i två av tre händer (om du till exempel visar starkare främre och bakre hand, men en svagare mellanhand). Om du väljer att ge upp förlorar du två poäng till varje motspelare. Du får fyra poäng om du lyckas ”scoopa” din motspelare, det vill säga vinna alla tre händerna.

Den som håller beräkningen för spelet måste vara noggrann med att gå igenom och uppdatera poängen efter varje runda. Låt oss säga att spelare A vinner två poäng av spelare B. När du skriver upp poängen för rundan måste du skriva ”+2” i raden för spelare A och ”-2” i raden för spelare B. Ett snabbt sätt att verifiera att poängen är korrekta är att se till att alla siffror och uträkningar slutar på noll.

Låt oss ta en titt på hur en poängberäkning kan se ut i ett spel med två spelare:

Två Spelare

I den här situationen vinner jag den bakre handen med en kåk och den främre handen med par i Ess, medan jag förlorar mellanhanden mot Phils högre stege. Jag vinner två poäng från Phil. Det här exemplet är förstås extremt på så vis att båda våra händer är väldigt starka och mer eller mindre spelar sig själva. Den verkliga fördelen i kinapoker får du när besluten är väldigt tighta, och du gång på gång fattar det bästa av dem.

Grundläggande strategi
De två viktigaste sakerna att komma ihåg i kinapoker är:

– Bli inte scoopad: du måste kombinera korten så att du har en så liten risk som möjligt att förlora dem alla tre.

– Scoopa dina motspelare: du ska kombinera korten på ett sådant sätt att du maximerar chansen för att du vinner alla tre händerna.

Dessa båda är såklart relaterade till varandra, och det bästa sättet att lyckas med dem är att balansera styrkan hos bakre handen, mellahanden och främre handen.

Det största misstaget en nykomling kan göra är antagligen att han letar efter en så stark femkortshand som möjligt och placerar den längst bak för att slutligen se vad han kan koka ihop av de återstående åtta korten. Detta leder ofta till en alltför obalanserad hand, med kanske fyrtal i bakre handen, bara par i mitten och en främre hand med bara Nio högt. Mot en sådan spelare kan du skydda dig från att scoopas enbart genom att placera ett Ess eller ett lågt par där framme. Detta är med andra ord en strategi som är mycket lätt att utnyttja.

Vi tar oss ännu en titt på ett exempel som hämtas från en kinapokersajt. De här korten kan du kombinera på många olika sätt.

spel 1 har vi en extremt stark bakre hand (fyrtal i Fyror vinner väldigt ofta den bakre handen). Däremot är bara ett par i mitten väldigt svagt. A-Q i främre raden är normalstarkt. I spel 2 offrar vi viss styrka från bakre handen för att stärka upp mellanhanden och den bakre handen. Vi har nu färg längst bak (vilket är medelstarkt), triss i Fyror i mitten (ganska starkt) och A-K längst fram (också ganska starkt).

Spel 2 är mer balanserat än spel 1. Varje hand är medelstark, vilket resulterar i ett bättre väntevärde för hela handen. Den generella regeln är att sikta på tre medelstarka händer hellre än en stark, en svag och en mitt emellan.

Justera dig
Anledningen till att spelare med datorassistans har en sådan pass stor fördel i onlinespel är att programmet arbetar fram varje tänkbar kombination, jämför den med varje tänkbar kombination hos motspelaren och arbetar fram det förväntade värdet för varje kombination med hänsyn till poäng som vinns eller förloras. En dator kan göra detta relativt snabbt, medan vi vanliga döda inte har möjlighet att utan hjälp fixa detta.

Till följd av detta har många spelare utvecklat ett poängsystem för kombinationer när det kommer till kinapoker. Exempelvis kanske en kåk med tre Ess i bakre handen är värd 20 poäng, medan ett par i Damer i främre handen kanske är värd 10 poäng. Med hjälp av poängsystemet kan du tillskriva ett värde till varje typ av hand och spela de händer som ger dig flest poäng. Det blir för mycket att publicera hela poängsystemet här, men om du är intresserad kan lite research online visa sig vara väldigt vinstgivande om du vill satsa mer på kinapoker live.

Det finns ett matematiskt korrekt sätt att spela varje hand, men faktum är att du kan förbättra statistiken ytterligare genom att justera ditt spel efter motspelarens – och detta gäller framförallt heads up. Många spelare fäster exempelvis för stor vikt vid den bakre handen, vilket du kan utnyttja genom att förstärka mellanhanden och den främre handen. Andra spelare kanske alltid placerar ett par längst fram, och det kan du svara på genom att placera ett tvåpar i mitten (som normalt sett delar på). Att vara lite vaksam på din motspelares tendenser kan bespara dig stora pengar i avgörande situationer!

Dags att ge upp
Kinapokerhänderna som inte har mer att ge…

Precis som i Black Jack är det sällan en bra idé att ge upp i kinapoker. Normalt sett ska du bara ge upp då din hand är genomusel – med två låga par i bakre handen, ett lägre par i mellanhanden och Tia högt längst fram, och du inte få ihop bättre kombinationer, är det dags att ge sig. Däremot kan du vara mer benägen att lägga dig i ett spel med fyra spelare, eller om poängberäkningssystemet är konstruerat så att en scoop ger oproportionerligt mycket poäng.

Poängberäkningssystem
Olika system för att beräkna poäng kan introduceras till kinapoker för att lägga till ytterligare en dimension till spelet.

Speed
Ett system där snabbhet belönas. Den förste spelaren att färdigställa en hand kan exempelvis tjäna en poäng från vardera motspelare. Ett annat förslag kan vara att varje spelare som tar mer än två minuter på sig råkar ut för en scoop från alla andra spelare.

Royalties
Royalties innebär att du får poäng beroende på vilka typer av händer du får fram. En spelare som får till en färg i bakre handen kanske får fyra extrapoäng från varje motspelare. Dessa förändrar den strategi du bör gå in med radikalt.

Handranking
En vanlig variant som kräver att mellanhanden måste vara en 2-7 Lowball-hand. Genom att ändra handtypen blir spelet extra komplext.

Poäng
Genom att ändra poängsystemet påverkas din strategi på ett drastiskt sätt. 1-6-systemet ger till exempel en poäng när du vinner två av tre händer, och sex poäng för en scoop. I den här typen av spel handlar det om att till varje pris undvika att bli scoopad.

”Generellt ska du sikta på att få till tre medelstarka händer hellre än en stark, en svag och en medelmåttig”