Pot Limit Omaha – en introduktion

Även om Texas Holdem fortfarande håller ledningen som den absolut största pokervarianten är det fler och fler som får upp ögonen för Omaha – ett spel som kan vara otroligt lukrativt för den som behärskar det.

Även om Texas Holdem fortfarande håller ledningen som den absolut största pokervarianten är det fler och fler som får upp ögonen för Pot Limit Omaha – ett spel som kan vara otroligt lukrativt för den som behärskar det. Satsningsformen är som regel alltid pottlimit, vilket är ett format som passar Omaha ganska bra med tanke på den stora mängden draghänder som förekommer.

En aspekt som gör Omaha lönsamt för den skicklige spelaren är att de flesta Omaha-spel är väldigt lösa ända upp till de högre nivåerna; det spelas ofta slarvigt av spelare som är vana vid Texas Holdem och går för långt med händer som inte håller måttet.
Skillnader mellan Omaha och Texas Holdem
Att vara en van Texas Holdem-spelare är tyvärr ingen större fördel i Omaha, det kan rentav vara en nackdel om man inte lyckas anpassa sitt spel på ett vettigt sätt. Formatet är däremot detsamma som i Texas Holdem, med en stor och en liten mörk, fasta positioner i förhållande till knappen och gemensamma kort på bordet.

Den primära och uppenbara skillnaden mellan spelen är naturligtvis att spelarna har fyra hålkort och skall använda exakt två av dessa med tre av de gemensamma korten för att bilda en femkorts pokerhand.

Några andra viktiga skillnader:

 1. Händer som traditionellt sätt är väldigt starka i Holdem, som överpar eller toppar med toppkicker är betydligt mindre värda i Omaha. Som regel är fler spelare också med i potten jämfört med holdem, vilket gör ännu fler starka händer och bra drag sannolika.
 2. Eftersom Omaha är ett mer handstyrt spel (oftast vinner den bästa handen) finns det mindre utrymme för bluffar. En lös och aggressiv spelare har därför begränsade möjligheter att stjäla potter från de mer konservativa spelarna, eftersom de ofta kommer att sitta med starka händer.
 3. Positionen är visserligen en viktig faktor i alla pokervarianter, men i Omaha är möjligheten att plocka upp potter med positionshöjningar och uppföljningssatsningar mindre, vilket försvagar värdet av en sen position något jämfört med Holdem.
 4. Fördelen av starka starthänder är betydligt mindre eftersom så många fler kombinationer är möjliga. Det är däremot ingen anledning att inte hålla sig borta från skräphänder.
 5. I Holdem kan det vara en bra strategi att smygspela genom att ge bort frikort för att dölja styrka, men det är det nästan aldrig i Omaha. Med så många möjliga drag ute är det en taktik som ofta slår slint. Det är oftast bättre att spela handen för vad den är värd och räkna med att få syn i alla fall.

Grundläggande strategi
Som i alla former av poker är tålamod en av de viktigaste komponenterna för att bli framgångsrik i det långa loppet. Precis som i holdem lönar det sig att vänta på bra starthänder innan man deltar i spelet och försöka vinna så mycket som möjligt med ett aggressivt spel när man leder, medan man sparar så mycket man kan genom att lägga sig när man är efter.
Starthänder
Holdem-spelare som testar Omaha har som sagt en tendens att övervärdera sina händer, vilket även gäller starthänderna. En hand som K-K-x-x är i bästa fall en marginell hand i Omaha om den inte har något stöd från sidokorten. Det är definitivt ingen hand man vill spela ur position med svaga pottodds. Det är viktigt att tänka på att starthandskombinationerna kan samspela på fler sätt än två. Exempelvis är en hand som Jh-Ts-9h-8s mycket stark eftersom den samspelar på samtliga möjliga vis.
De tio bästa starthänderna – alla skall vara ”double suited”, d.v.s. bestå av två uppsättningar kort i samma färg, exempelvis Ah-As-Jh-Ts, men det är givetvis starka händer ändå:

 1. A-A-K-K
 2. A-A-J-T
 3. A-A-Q-Q
 4. A-A-J-J
 5. A-A-T-T
 6. A-A-9-9
 7. A-A-X-X
 8. J-T-9-8
 9. K-K-Q-Q
 10. K-K-J-J

Draghänder
Omaha är draghändernas spel i många bemärkelser. Det är bland annat möjligt att ha drag till flera händer samtidigt. Det går även att ha en stark färdig hand och ett drag till en ännu starkare hand, vilket förstås är vad man allra helst vill uppnå på floppen.
Med en draghand i en flervägspott vill man alltid se till att man drar till nötterna. Det gör att små färg- och stegdrag förlorar mycket av sitt värde, och detsamma gäller de små paren eftersom det finns så många sätt att förlora med dem. Det är oftast den bästa handen som vinner i Omaha och det är inte sällan det är nötterna.
Stegdrag i Omaha kan ha betydligt fler än åtta outs tack vare de fyra hålkorten. När alla av hålkorten omger två sekvenskort på floppen har man ett s.k. wrap around-drag som kan ha ända upp till 20 outs. Drag av det slaget kan därför vara mer värdefulla än de ser ut och förtjänar att spelas aggressivt.