Ta kontrollen över potten

Pottkontroll är en term som används väldigt frekvent i dagens pokervärld, men vad innebär den egentligen och, framförallt, hur kan den hjälpa dig att vinna mer pengar?

Varför pottkontroll?

Teorin bakom pottkontroll är enkel. Du vill spela en stor pott när du har en bra hand och en liten pott när du sitter med en marginell hand. Sedan, ska tilläggas, är livet aldrig så enkelt – problemet ligger i att identifiera hur bra din hand är jämfört med din motspelares troliga handurval, så att du kan bestämma om du ska värdesatsa eller utöva pottkontroll.

Låt oss titta på ett exempel på pottkontroll. Vi utgår från att du sitter med ♦A-♠J i cut-off. Du har höjt innan floppen och din motspelare i stora mörken har synat. Floppen kommer fina ♥A-♣9-♠4. Du fortsättningssatsar och din motspelare synar. Turnen för med sig ♣5. Du kan försöka satsa här och få värde från spelare med händer som sämre Ess, drag eller hålpar, som tror lite för gott om sin hand. Men det finns två problem med detta. För det första, om du får en checkhöjning mot dig blir det riktigt jobbigt – det blir extremt svårt att veta om din motspelare drar, bluffar eller krossar dig. För det andra, genom att öppna satsningarna igen befinner du dig plötsligt i en situation där du spelar en stor pott med en marginell hand – precis den motsatta effekten som du ville uppnå. Istället kan du välja att utöva pottkontroll och checka på turnen. Det här alternativet har flera fördelar. Den mest uppenbara är att du försvarar dig mot en mindre katastrof – läs checkhöjning. Men det är inte uteslutande ett defensivt drag eftersom det också döljer styrkan på din hand och också kan inducera bluffar på rivern.

Din motspelare kanske bestämmer sig för att bluffa ett missat drag på rivern, eller kanske bestämmer sig för att förvandla en hand som ett litet hålpar till en bluff om ett skrämkort dyker upp. Visst kan du få ett svårt beslut att fatta om rivern kommer med ett kort som ♣6, som gör diverse drag möjliga, och då måste du luta dig mot dina läsningar på motspelaren i fråga om han eller hon satsar.

Om din motspelare är väldigt aggressiv eller bluffbenägen, och ditt beslut är tight, borde du oftare än inte välja att syna eftersom du har underrepresenterat styrkan på din hand.

Om din motspelare checkar igen på rivern tillåts du att satsa igen och vinna värde ur händer som mindre hålpar som 9-X, eftersom du har gjort att din hand ser svag ut. Det som ser ut som ett spel som kan reducera värdet i en hand, kan i själva verket vara ett sätt att maximera det.

Dags att ta kontroll
Ditt jobb, i egenskap av en skicklig djupstacksspelare, är att bestämma när du ska satsa för värde och när du ska kontrollera storleken på potten. Det finns två nyckelkomponenter att ta med i beslutet – din motspelares handurval och hans tendenser som spelare. Självklart är det en stor fördel att kunna sätta en spelare på ett handurval, så är det i varje form av poker – om du inte redan gör detta bör det bli en del av ditt spel så snart som möjligt.

Nu går vi tillbaka till handen vi spelade tidigare. När du satsar på en flopp som ♥A-♣9-♠4 och din motspelare synar borde det inte vara omöjligt att tillskriva honom tänkbara händer. När det kommer till en typisk motspelare kan dessa vara sämre Ess, slowspelade set och tvåpar, hålpar och Nia med hög kicker. Beroende på vad turnkortet för med sig bör du ha en bra bild över hur det påverkar hans handurval, och i slutändan ditt spel och hur du måste justera det. Den andra viktiga delen är förståelsen för hur din motspelare spelar.

Enkelt uttryckt skulle man kunna säga följande: om din motspelare är passiv, eller en som sällan lägger sig, kan du värdesatsa oftare. Är han däremot en aggressiv spelare som gör stora checkhöjningar med färdiga händer och semibluffar vill du ha mer kontroll över potten.

Beroende på din motspelare och spelet du sitter i måste du också ta med din image i beräkningen. Ju lösare dina motspelare uppfattar att du är, desto mer kan du värdesatsa; ju tightare eller mer lättläst han tycker att du är, desto mer kan du få ut av pottkontroll. Dessa beslut är inte alltid lätta att fatta – en bra fråga att ställa sig i sammanhanget är: ”Hur många gator kan jag få ut värde från med den här handen mot den här spelaren?”

Om du kommer fram till att du oftast inte kan få syn på både turnen och rivern mot merparten av hans handurval är det oftast klokast att checka på turnen för pottkontroll, men också för att få lite extra värde ur inducerade bluffar och situationer där motspelaren har missuppfattat styrkan på din hand.

Ur position
Vårt exempel så här långt har berört pottkontroll i position. Det är betydligt enklare och vanligare att bestämma storleken på potten när man är sist ut att agera – vilket förstås är anledningen till att så många betonar vikten av att spela fler potter i position för att bli en bättre No Limit-spelare. Men det är också möjligt att påverka storleken på potten ur position. De två självklara valen är blockeringssatsningar och checksyner.

Blockeringssatsningar – där du satsar en liten summa ur position – kan du göra när du har en draghand och vill få lite bestämmanderätt över vilket pris du kan betala på en gata. Målet är sålunda att förhindra att din motspelare lägger in en stor satsning som du inte kan syna. Du kan också lägga in en blockeringssatsning när du har en marginell hand som du tror ganska ofta kan vara bra nog, men som du inte vill ställas inför ett svårt beslut med om du checkar och din motspelare satsar stort.

Du kan också välja checksynen på en eller flera gator med marginella händer. Detta spelsätt har fördelen att du inte låter dina motspelare höja och bygga en stor pott, och ibland även inducera bluffar. Problemet med både blockeringssatsningar och checksyner är att de i grund och botten är defensiva spel.

Om dina motspelare är tuffa och aggressiva kommer de vanligen att attackera dig och använda fördelen av position mot dig, göra ditt liv till ett helvete genom att höja dina blockeringssatsningar eller fyra av på alla gator när du checksynar. Därför finns det faktiskt en gräns för hur mycket du kan utöva pottkontroll när du sitter ur position.

Stackens djup
Att kunna kontrollera pottens storlek blir allt viktigare allt eftersom stackarna ökar, eftersom det antagligen kommer att behöva fattas viktigare beslut på varje gata och det blir allt färre situationer där du är bunden till potten. Av den anledningen är pottkontroll mycket viktigare i kontantspel och i början av en turnering där du har mer utrymme för spel. Senare in i en turnering dyker det upp så pass många situationer där du spelar om en pott som du antingen binder dig vid eller lägger dig på (innan eller på floppen). Men det finns vissa tillfällen då pottkontroll är ett alternativ även med mindre stackar.

Låt oss säga du spelar i en hand där du och din motspelare har 25-30 stora mörkar var. Du har öppningshöjt med en hand som A-10 i olika färger medan din motspelare försvarar sig i stora mörken. Floppen kommer 8-8-3.

Om du lägger in en fortsättningssatsning här ger du din motspelare en ypperlig chans att checkhöja all-in med sina återstående 20-25 stora mörkar och sätta dig på ett ofantligt svårt beslut om huruvida din Ess-höga hand är den bästa eller inte. I situationer som dessa – även om stackarna är små – kan det vara bäst att checka bakom för att kontrollera pottens storlek, med syftet att antingen lägga in en försenad fortsättningssatsning, inducera en mindre bluff eller förhoppningsvis träffa något bättre.

Fallgropar
Jag har pratat mig varm om fördelarna med pottkontroll, men det finns också många risker associerade med att spela så här. Det största problemet dyker upp när du använder dig av pottkontroll i en situation där din motspelare skulle ha synat med en sämre hand, då du går miste om värde.

Om du har spelat för passivt och missar värde frekvent kan det vara svårt att spela vinnande poker. Ett exempel är att det går en trend i high stakes-pokerturneringar som går ut på att checka tillbaka på en rad floppar snarare än fortsättningssatsa. Detta har vissa fördelar när det handlar om att dölja styrkan på sin hand, men många drar det för långt, vilket för med sig att spelarna då och då går miste om värde – en dyrköpt historia i ett high stakes-spel.

Kom ihåg att vi, när vi pratar om att kontrollera potten med en marginell hand, alltid jämför detta med dina motspelares händer och situationen – det handlar trots allt om vinst till varje pris, och om din motspelare har ett kickerkort lägre än ditt så vill du definitivt ha in markerna. I praktiken handlar det om att du kan gå miste om värde om du inte satsar på alla gatorna när du sitter i en pott med en synstation och floppar topp-par med bra kicker, och han floppar topp-par med sämre kicker.

Det är svårt att generalisera kring när du ska sikta på maximalt värde och när du ska kontrollera pottstorleken. En bra kunskap om dina motspelares handurval och deras spelsätt gör dina beslut något lättare, men om du är kluven i en marginell situation ska du sikta på att satsa. Pottkontroll är en användbar förmåga, men att få värde är prio ett. Att lämna värde kvar på bordet är trots allt bland det dummaste du kan göra som pokerspelare.