En bra syn

Vi tittar närmare på stackstorlekar och vilka villkor som gäller när du synar en höjning innan floppen i en turnering, och fokuserar på situationer där synen är det bästa alternativet.

Av: Aaron Hendrix

Det finns ett talesätt i poker som lyder: ”Det är bättre att vara aggressorn än den som synar” och generellt sett stämmer detta. Men det innebär samtidigt inte att du ska låta bli att syna helt och hållet. Det finns en plats för synen också, speciellt när omständigheterna dikterar det. Den här artikeln handlar om vilka händer du ska syna höjningar innan floppen med i No Limit Hold’em-turneringar. Vi tittar på olika skeden i turneringen, hur positionen påverkar ditt handurval för syn samt andra faktorer som blir aktuella vid beslutsfattandet.

Tidiga skedet
Det tidiga skedet innebär att stackarna är djupa relativt mörkarna och antar har vanligtvis inte kommit i spel. Där är nu som det implicerade värdet är som störst. Anledningen till detta är att en syn vanligtvis bara representerar en liten del av din stack i det här skedet, medan den potentiella vinsten är desto större. Om du till exempel inleder med 5 000 i marker med mörkar på 25/50 och höjaren innan floppen lägger in 300 riskerar du 300 för att kunna vinna 4 700.

Med det här menar jag inte att implicerat värde alltid finns där eftersom det först och främst beror på dina motspelares tendenser, men den potentiella vinsten för de marker du sätter på spel i potten är stor. I senare skeden av en turnering kanske medelstacken bara ligger på 20 stora mörkar (eller mindre), och att syna en höjning på fem stora mörkar har inte samma värde som tidigare i turneringen.

Positionens värde
Position spelar alltid stor roll, men i de tidiga skedena i en turnering spelar den som minst roll. Detta bör du inte tolka som att det är okej att spela varje hand och syna varje höjning från tidig position, utan snarare som att du kan spelare ett lite bredare handurval. Om du exempelvis har 80 stora mörkar kan det ha visst värde att limpa in med lägre par, sekvenskort i färg och till och med marginella händer som A-X i samma färg. Nackdelen är förstås den att du fortfarande måste spela händerna från tidig position, och för att kunna syna höjningar med dessa typer av händer måste du ha tilltro till ditt spel efter floppen.

Om du är den typ av spelare som bara satsar eller checkhöjer när du har stålet är oddsen inte så goda för att du får betalt. Men om du är spelaren som gillar att variera ditt spel så finns det ett värde i att limpa med väl dolda händer – om du exempelvis limpar in med spekulativa händer och händer som par i Ess och Kungar, men även A-K, och motspelarna vet med sig att du är kapabel att satsa och höja med toalettpapper på hand. Om du varierar ditt spel och undviker att falla i fällan som gör dig förutsägbar så ökar chanserna att du får bra betalt när du träffar en spekulativ hand ur position.

Utöver position finns det flera andra överväganden att ta ställning när det kommer till att syna eller inte syna en höjning innan floppen. Jag tänker på bordets dynamik. Det perfekta bordet är ett där spelarna lirar passivt och inte kontrahöjer, squeezespelar eller översatsar på floppen hela tiden. Du vill kunna se floppar och jaga drag så billigt som möjligt. Om ditt bord är hyperaggressivt så blir positionen av avgörande vikt och du bör tighta till ditt handurval.

Mellanskedet
Mellanskedet i en turnering påbörjas vanligtvis när antarna kommer i spel. Oftast har ungefär hälften av spelarna försvunnit ur turneringen och genomsnittsstacken innehåller ungefär hälften så många stora mörkar i jämförelse med starten av turneringen. Om vi till exempel inledde med 10 000 i stacken och mörkarna låg på 50/100, skulle genomsnittsstacken ligga någonstans kring 20 000 på nivån 200/400 (med en ante på 50).

I turneringar med snabbare/brantare struktur kan samma siffra vara 20 stora mörkar eller lägre. Strukturen i turneringar är en avgörande faktor när det kommer till att bedöma ditt handurval för syn innan floppen. Om det rör sig om en mer djupstackad turnering kommer scenariot att påminna mycket om de tidiga skedena. Om det är en grundare turnering, som exempelvis ett $100-event på ett kasino, så rör det sig mer eller mindre om samma typ av spel som i senare skeden.

Hantera din stack
I mer djupstackade turneringar kan du fortsätta att spela på samma sätt som i det tidiga skedet. Däremot är det viktigt att känna till vilken inverkan en syn av en höjning innan floppen kan ha i det här skedet. En höjning på fem stora mörkar kanske bara innebar 5 % av din stack under första nivån, men om du har en genomsnittlig stack i mellanskedet kan det nu röra sig om 10-15 %. Att syna i de tidiga skedena är oftast inte så smärtsamt. Om du missar floppen och tvingas lägga dig rör det bara sig om en mindre del av din stack. I mellanskedet kan tre syner utan att vinna en pott lämna stora hål i din stack – kanske så mycket som halva stacken kan gå om intet.

Även om du kan spela spekulativa händer när det implicerade värdet finns där är det klokt att vara lite mer försiktig med händerna du väljer att spela, i vilka situationer du spelar och tänka på i vilken position du befinner dig. Det bästa scenariot är ett där du sitter i position med flera spelare i potten. Det är här som det implicerade värdet är som störst och också här du har den största möjligheten att ta hem potten med en vältajmad bluff.

Senare skedet
De senare stadierna i en turnering brukar ofta beskriva partiet från bubblan till turneringens slut. Till och med i djupstackade event kommer genomsnittsstacken att vara mindre än 30 stora mörkar. Såvida du inte har blivit belönad med en stor stack så här dags bör händerna du synar med vara färre och komma allt mer sällan. Men därmed inte sagt att det saknas situationer där en syn är utmärkt…

Även om det implicerade värdet är lågt vid det här laget finns det ett värde i att syna med vissa typer av händer i position – speciellt mot spelare som spelar på ett förutsägbart sätt efter floppen. Vi antar att en tight spelare har höjt i tidig position. Du är helt säker på att han bli livrädd för att ett Ess kommer på floppen om han sitter med par i Kungar eller Damer. Om korten är lägre kommer han att satsa tungt. Du har åar i Åttor på hand. Att syna hans höjning på tre stora mörkar innebär 10 % av din stack och ofta är sådana här tillfällen – där du sysslar med att ”dra” till setet – läckor. I just den här situationen finns det dock värde i och med att du – om han inte har par i Ess (och sannolikheten säger att han inte har det) – har flera möjligheter att vinna potten, utöver att träffa ett set. Samma spel är ett mycket dåligt alternativ mot en hyperaggressiv spelare som kommer att satsa oavsett vad floppen visar. Mot den typen av spelare är en kontrahöjning, och inte en syn, ett bättre alternativ.

Syn som extraherar värde
Ett annat bra tillfälle att syna en höjning under senare skeden av en turnering är när du har en bra hand och är villig att se en flopp. Alltför många spelare tittar ner på par i Kungar eller Damer med 20 stora mörkar kvar i stacken och tror att det enda spel som funkar är att gå all-in. Såvida spelaren i fråga inte är en synstation som ofta synar i den här situationen kan du förlora värde genom att ställa. Många spelare lägger sin hand när de med en medelstor stack ställs inför en all-in.

Om du bara synar däremot är risken överhängande för att du måste offra hela din stack efter floppen när motspelaren sätter press, men samtidigt kanske du kan vinna en större pott. Men faktum kvarstår: det finns en risk med att bara syna i situationer som denna. Din motspelare kan faktiskt träffa något bra och slå ut dig. Men detta är en risk som är värd att ta eftersom du majoriteten av gångerna kommer att vinna mer än du förlorar. Resultaten i turneringspoker ska räknas på lång sikt. Du vill fatta de mest vinstgivande besluten under de omständigheterna du befinner dig i, med den hand du tilldelats.

Sammanfattning
Som du säkert har lagt märke till har den här artikeln inte handlat om vilka händer du ska respektive inte ska spela när du möts av en höjning innan floppen. Anledningen är att det, som med alla saker i poker, beror på att det inte finns något absolut svar. Vad som kan vara en given hand att syna med mot en spelare, kan vara en hand att höja med mot en annan, och en given läggning mot en annan. Att syna ger dig ett dåligt rykte. Spelare som nästan enbart synar ses som synstationer, fiskar och donkeys. Aggressiv poker är till största delen den bästa strategin, men faktum är att en syn kan vara gångbar vid flera situationer. Att förstå sig på dessa situationer och tvinga bort synstationen inom dig kan hjälpa dig med att samla på dig marker på ett mindre riskfyllt sätt – och på så vis inte offra din turneringsexistens.

Poker Chips - en bra syn

KOM IHÅG
Att syna med händer med implicerat värde är bara vinstgivande om bordsdynamiken anger att du får bra betalt om du träffar. Du ska inte bara automatiskt syna med lägre par i förhoppningen att träffa ett set om du inte vet med dig att du verkligen får betalt.

KOM IHÅG
Att syna har sällan värde i mellanskedet av en turnering såvida ni inte spelar med riktigt djupa stackar och strukturen är grund. Du ska bara leta efter synen när ni är flera som är delaktiga i potten.

KOM IHÅG
Ett kreativt spel under de senaste stadierna är att bara syna mot tighta öppningshöjare, som knappast aldrig satsar om ett Ess dyker upp på floppen. Det kan ibland även vara klokt att syna med höga par om omständigheterna är gynnsamma.


”Värdet ligger i att du, såvida han inte har par i Ess, har flera möjligheter utöver set att vinna potten”