TOC är igång!

Daniel Negreanu har tagit greppet om turneringen medan både Phil Hellmuth, Scotty, ElkY och Antonio Esfandiari har fått lämna TOC för den här gången!
Daniel Negreanu  180,000 Johnny Chan  160,000 Joe Hachem  115,000 Huck Seed  69,000 TJ Cloutier  61,500 Jennifer Harman  55,000 Barry Greenstein  52,000 Erik Seidel  32,000 Howard Lederer  28,000 Annie Duke  18,000