USA fördröjer samtal med EU angående UIGEA

USA har förhandlat fram en ersättning till Antigua för oenigheten mellan länderna då Amerikanska regeringen med sin UIGEA-lag slog undan marknaden för Antigua’s Internet-spelindustri, och därmed huvuddelen av dess ekonomi.EU anser också att USA är skyldiga dem ersättning för att de bryter mot WTO’s regler. EU har dock inte ansökt om en stämning – utan vill ha ett samtal med Amerikanska regeringen först.Amerikanska handelsdepartementet har dock inte till fullo svarat på brevet från EU, utan har skickat ett kort och mycket inkonsist svar. Svaret fick EU’s representanter att boka officiella möten med Amerikanska regeringen. Nu har dock USA valt att senarelägga de här mötena för obestämd framtid. Detta kan dock tvinga fram nya vägar och alternativ för EU att ta ställning till för att snabba upp processen.
USA’s regering är dock inte oroliga för att en stämning skall komma på tal.