Grunderna i Razz

I sin senaste artikel om udda pokervarianter visar Alex Scott hur du bemästrar det frustrerande, men vinstgivande, spelet Razz.

Razz är ett spel med ett negitivt rykte. När Howard Lederer nådde finalbordet i Razz-eventet i WSOP 2004 ska han ha sagt: ”Efter att ha spelat Razz en hel dag känner man för att spöa upp någon.” Han åkte ut kort efteråt. Fysiskt våld är ett extremt sätt att tackla problemet på, men visst kan Razz vara ordentligt frustrerande.

Razz har blivit ett viktigt inslag i världens högsta mixade kontantspel – kanske på grund av sin tendens att förvirra och irritera spelare som är vana vid andra format. När du är inne i en förlustperiod kan det vara svårt att bluffa eller spela tillräckligt kreativt för att kunna komma ur svackan. Razz handlar inte om att vinna enorma potter genom smarta bluffar, utan om att extrahera extra satsningar här och där. Om du har goda tekniska färdigheter och bra disciplin kan du lyckas väldigt bra i Razz.

SÅ SPELAR DU
Razz är ett Ace-to-five Lowball-spel. Det är den lägsta handen som vinner, till skillnad från traditionell poker, och det finns ett par saker att tänka på: stegar och färger räknas inte och Ess räknas som låga kort. Den bästa handen är ett ”wheel” eller Fem lågt: 5-4- 3-2-A i vilka färger som helst. Du kanske har stött på det här systemet tidigare eftersom det ofta används i Hi/Lo-spel, som exempelvis Omaha Eight-or-better. Men till skillnad från de flesta Hi/Lo-spel finns det ingen övre gräns för vad som räknas som en låg hand. Den lägsta handen kommer att vinna, oavsett om det rör sig om 8-7-4-3-2 eller par i Kungar. Razz delas precis som Seven Card Stud, bortsett från det faktum att spelaren med det högsta dörrkortet lägger bringin, och att den lägsta handen inleder satsningarna.

STARTHÄNDER
I alla Stud-spel ger du upp ett anmärkningsvärt övertag till dina motståndare om du inte tittar på uppkorten som visas runt bordet. Detta gäller i synnerhet i Razz, eftersom uppkorten konstant kommer att tvinga dig att ändra din strategi helt och hållet. 8-7-6 är exempelvis en extremt marginell starthand, men den blir mycket starkare om du ser att många Åttor, Sjuor och Sexor redan är döda.

Om sannolikheten för att din hand ska para sig är låg, och sannolikheten för att du ska träffa de låga kort du behöver är desto högre, kommer värdet på din starthand att öka. På samma sätt kan en hand som 7-2-A, som ser stark ut vid första anblick, sjunka i värde om du ser att många Treor, Fyror och Femmor är döda. I många situationer kan det vara viktigare hur pass levande din hand är, jämfört med hur låg den är.

Ditt egna uppkort är också väldigt viktigt, och ju högre det är desto mer avslöjar det om din hand. Om du visar ett Ess vet inte din motståndare om du gick med i potten med en väldigt stark hand som 3-2-Aeller en väldigt marginell hand som 9-4-A. Om du däremot visar en Åtta vet dina motståndare att du förmodligen har tre kort till Åtta lågt (eftersom de flesta inte skulle gå med i potten med något sämre) och kan justera sitt spel i enlighet med detta.

STJÄLA ANTARNA
Ett område där båda starthandskoncepten spelar in är när du stjäl antarna. Det är något som du bör göra ganska ofta i Razz, eftersom det kommer att dyka upp gott om möjligheter att stjäla. Genom att stjäla ofta kommer du inte bara att hålla dig flytande, utan du kommer dessutom att få action då du sitter på starka händer. Ett säkert tecken på en svag eller ouppmärksam Razzspelare är att denne inte lyckas stjäla tillräckligt mycket, i synnerhet i uppenbara situationer som när spelaren ifråga visar ett lågt kort och alla spelare som är kvar att agera visar höga kort. I en sådan situation – och detta är en av de ytterst få absoluta sanningarna i poker – bör du försöka dig på att stjäla varje gång.

Du bör stjäla mer när din hand är levande, eftersom du då har en reservplan om du skulle bli synad. Om din hand är levande kan du antingen träffa en stark hand, eller utveckla en bräda som är så pass skrämmande att den tvingar din motståndare att lägga sig. Du bör dessutom stjäla mer när du har ett starkt uppkort. Om du har ett svagt uppkort, som exempelvis en Kung, är det omöjligt att stjäla mot en motståndare som exempelvis sitter på en Nia. Har du däremot Kungen i hålet och ett Ess som uppkort kanske samma motståndare lägger sin hand utan att fundera särskilt mycket på saken.

STJÄLA OCH KOMPLETTERA SATSNINGAR
Eftersom stölder av antarna kommer att utgöra en så pass stor del av din strategi, bör du nästan alltid komplettera satsningen då du går in som förste spelare i potten. På så vis maskerar du dina stölder genom att blanda in ett par genuina händer i mixen, och det hindrar dessutom dina motståndare från att skaffa sig billiga möjligheter att dra ut dig. Om någon annan redan har kompletterat sin satsning bör du ofta överväga att kontrahöja om du ska spela.

Du bör i synnerhet överväga att kontrahöja då din hand är bättre än din motståndares bästa möjliga hand, som när du har 6-2-A mot din motståndares Sexa eller Sjua. I mer marginella konfrontationer, som när du har 7-6-5 mot din motståndares Åtta, bör du hålla storleken på potten nere om du möter en lös motståndare som kommer att syna i vilket fall som helst. Genom att göra så ger du din motståndare chansen att begå ett stort misstag senare i handen genom att syna då pottoddsen inte rättfärdigar en syn. Men vilka starthänder är egentligen spelbara? Vid ett fullsatt bord bör du vara försiktig med att gå med i potten med alla händer sämre än Åtta högt, om vi antar att dina kort vare sig är väldigt levande eller väldigt döda. Dessutom är det också så att ju ”smidigare” din starthand är, desto bättre. Om du startar med 3-2-A kan du vara säker på att den hand du träffar kommer att vara den bästa av sin sort, medan du däremot tenderar att träffa ”oslipade” händer om du exempelvis startar med 6-5-4, och som sannolikt kommer att förlora vid en visning.

Om du har det tveksamma nöjet att lägga bring-in, och visar ett högt kort som exempelvis en Kung, gör du bäst i att lägga dig med en gång. Till och med den bästa handen med Kung högt, K-2-A, har bara 20 % chans att träffa en Åtta lågt eller bättre fram till rivern. Om du inte försvarade din bring-in mot en stöld, ger du inte upp särskilt mycket. Skulle du däremot välja att maximera ditt förväntade värde till fullo genom att försvara din bring-in, ska du enbart göra det vid de tillfällen då dina båda hålkort är lägre än din motståndares uppkort.

Med K-2-A bör du exempelvis försvara dig oftare mot en Femma än mot ett Ess. På så vis ger du dig själv möjlighet att träffa en hand senare om din motståndare faktiskt skulle visa sig ha en stark hand. Din varians kommer att öka markant om du försvarar dig, men du kan vinna en del riktigt stora potter de gånger det fungerar.

DE SENARE GATORNA
I Razz finns det två möjliga tillfällen att binda sig till potten, beroende på den action som har ägt rum på tredje gatan. Om potten är liten (exempelvis om du kompletterade och en spelare synade), och din motståndare träffar ett bra kort medan du träffar ett dåligt, bör du ofta nöja dig med att checka eller lägga dig mot en satsning på fjärde gatan. David Sklansky kallar detta för din ”money maker” eftersom du ofta kommer att spara en satsning i det här läget när dina motståndare felaktigt tar ytterligare ett kort. Om potten skulle höjas och kontrahöjas på tredje gatan kommer den vanligtvis att vara tillräckligt stor för att du ska kunna fortsätta, åtminstone en gata till.

Om du var den som höjde på tredje gatan, och om vi antar att du visar den bästa handen, bör du vanligtvis fortsätta att satsa, vare sig du har förbättrat dig eller inte. Precis som i Seven Card Stud är det i huvudsak på femte gatan (där satsningarna fördubblas) man binder sig till potten. Om du synar en satsning på femte gatan bör du vanligtvis vara villig att syna satsningar på sjätte gatan, och kanske också på rivern. Om din hand är för marginell för detta, borde du inte ha synat på femte gatan från första början.