Lektioner i Omaha – Position, stackstorlekar och aggressivitet

Vi fortsätter vår serie om Pot Limit Omaha-strategi, och diskuterar vikten av position,stackstorlekar och aggressivitet efter floppen.

Poker är ett spel som bygger på information, vilket du säkert känner till mer än väl vid det här laget. Ju mer information du har, desto bättre utrustad är du att fatta bra beslut.

Ju mindre information din motståndare har, desto mer sannolikt är det att han kommer att begå misstag. Således är det bättre om dina motståndare agerar innan dig, vilket är anledningen till att du bör lägga allt utom premiumhänder från tidig position och att du bör spela ett allt bredare urval ju senare du agerar. Du kanske inte ser fördelarna med detta i individuella händer, men dina beslut på turnen och rivern kommer i allmänhet att bli mycket enklare på det sättet, och du kommer sällan att befinna dig ur position i svåra lägen.

Position är om möjligt ännu viktigare i Pot Limit Omaha än i Hold’em. PLO spelas till största delen efter floppen, och vem som har ledningen förändras ofta från gata till gata. Därför är det av yttersta vikt att du ser vad din motståndare gör innan du själv agerar.

UTNYTTJA POSITION I PLO
Att utnyttja sin position på ett bra sätt innebär inte bara att man ska vara tight i tidig position och aggressiv på knappen. Det handlar om att dra maximal fördel av sin position på varje gata, extrahera så mycket värde som möjligt när du leder och spara din stack när du ligger efter. För att lyckas med det behöver du både spela balanserat och uppvisa ett gott omdöme.

När du har position i en heads up-pott bör ditt standardspel bestå i att satsa på floppen om din motståndare checkar, eftersom det sätter din motståndare på ett svårt beslut. Men detta spel, precis som alla andra spel, måste balanseras för att inte bli enkelt att utnyttja. Om du satsar på varenda flopp som din motståndare checkar på innebär det att det positionsmässiga övertaget överförs till din motståndare, eftersom han nu kan välja om han vill agera först eller sist. Till och med de allra lösaste av motståndare är vanligtvis tillräckligt observanta för att kunna utnyttja detta, antingen genom att syna tunt eller höja som en bluff. Så även om du i allmänhet bör satsa på floppen efter att din motståndare har checkat, så bör du ibland också checka bakom honom – i synnerhet när du har ett tunt drag till nötterna eller förväntar dig att din motståndare kommer att checkhöja ganska ofta.

Ibland kommer du att ha en hand med ett visst visningsvärde, men som inte kan slå din motståndares synurval, och då förstör en satsning värdet på din hand.

Vid andra tillfällen kommer du att vara uppe mot en synstation som inte lägger någonting, så checka tillbaka och sikta på att satsa på turnen om han checkar igen. Ibland kommer du att checka och bli tvungen att ge upp potter som du annars hade kunnat vinna, men låt dig inte avskräckas – dessa tillfällen kommer att balanseras av de gånger då du träffar nötterna på turnen och din motståndare satsar, men drar dött.

STACKSTORLEK
För att man ska kunna utnyttja sin position på ett optimalt sätt krävs det också man kan uppskatta stackstorlekar. Ta en titt på hur mycket pengar som är kvar att spela med innan du fattar något beslut. Om potten är stor relativt de kvarvarande stackarna kommer du troligtvis inte att kunna bluffa din motståndare, även om ett uppenbart drag färdigställs. Om potten är liten kan du syna med tunnare drag, eftersom du kan förvänta dig att få betalt när du träffar. Ju djupare stackarna är relativt potten, desto värdefullare blir din position: du kan bluffa i fler potter, få mer betalt med den bästa handen och komma undan billigare när du är slagen.

Kraften i en stor stack är också beroende av antalet gator som återstår – om du befinner dig heads up på floppen, mot en motståndare som checkar och synar hela vägen, kan du satsa tre gånger den nuvarande potten på turnen och ungefär nio gånger den nuvarande potten på rivern, vilket ger en summa av 13 gånger potten innan visning.

Ett annat koncept du åtminstone bör ha en vag uppfattning om när du spelar PLO är omvända implicerade odds. Detta gäller situationer i vilka du kan förlora massvis med marker senare i en hand, vanligtvis med en marginell hand eller en hand som enkelt kan bli utdrautdragen på senare gator. Om du exempelvis ställs mot en stor satsning på en flopp då du sitter på en medelstark hand som inte går att förbättra, är det vanligtvis bäst att du lägger dig eftersom du kan komma att få betala mycket mer på senare gator för att få reda på om din hand fortfarande är den bästa. Om du sitter i position kommer denna faktor att dämpas, eftersom din motståndare ofta kommer att checka antingen på turnen eller rivern, vilket gör det möjligt för dig att få till en billigare visning.

SPELA UR POSITION
Position är visserligen en enormt viktig faktor i PLO , men det finns också spelare som överanvänder sin position, synar med dåliga händer, som alltid satsar efter att ha blivit checkade till och lägger allt utom nötterna i tidig position. PLO är ett spel där de flesta händer går till visning. Handvärden och equities ligger mycket närmare varandra än vad som är fallet i Hold’em, så trots allt jag precis har sagt så kan du spela ur position när du har en bra chans att vinna potten. Här följer ett par tips som ska hjälpa dig att maximera dina PLO -vinster när du befinner dig ur position.

  • Spela defensivt när du befinner dig ur position – du bör antingen försöka gå all-in för att upphäva din positionsmässiga nackdel, eller försöka hålla potten – och de risker du utsätter dig för – på en så låg nivå som möjligt.
  • Mot aggressiva motståndare bör du checka och uppmuntra dem att satsa, så att du kan vända deras positionsmässiga övertag mot dem själva, och få dem att checka när du vill ha ett gratiskort och satsa när du har för avsikt att checkhöja.
  • Att checksyna på floppen är ett svagt spel och bör användas med försiktighet, men kan vara värdefullt när du har en hyfsad draghand.
  • Om du då och då checksynar måste du balansera detta spel genom att emellanåt även gillra fällor med dina checkar. Med andra ord – checka på floppen med starka händer såväl som draghänder, annars kommer observanta motståndare att utnyttja dig.
  • Ibland måste du också syna med drag eller färdiga händer som du annars gärna hade gått all-in med när du befinner dig i position. Du kanske inte har den bästa handen just för tillfället, så du sparar pengar när du är slagen plus att du döljer styrkan på din hand för din motståndare.
  • Ibland måste du öppningssatsa när du är först ut att agera på floppen. Om du siktar på att hålla storleken på potten nere kan du lägga in en liten blockeringssatsning. Du kan också öppningssatsa i situationer där du har en stark, men sårbar, hand och inte vill att din motståndare ska checka bakom dig med ett drag.
  • Du kan inte lägga dig varje gång du missar floppen, och ibland vill du ha gratiskort på turnen och rivern.
  • Checkhöj därför ibland, helst med outs, även om du bara har en hålstege med ett par.

Använd inte din position som en ursäkt för att spela dåligt, men kom ihåg att position handlar om mer än att bara spela fler händer från senare positioner. Kom ihåg att position gör det möjligt för dig att kontrollera pottstorleken, och du vill i allmänhet att pottstorleken ska korrelera med styrkan på din hand.